Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

(1 صفحه - از 13 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، دینی ، قضایا ، روشنفکران ، سیاسی ، حقیقت ، بهار ، سیکها ، معارف دینی ، انگلیسی‌ها

خلاصه ماشینی:

"7. به گمان ما اگر ناقدان به بیانات برهانی و منطقی‌ تمسک جویند و از مباحثی که در مبانی استنباط احکام‌ مطرح است سراغی بگیرند و از خلط مباحث بپرهیزند و در مقام اثبات«دعاوی کلیه در ترابط علوم»به اثبات‌ «ترابط جزئی»اکتفا نکنند،و علوم ناظر به عالم تکوین را مربوط به فهم احکام عالم تشریح نسازند،و یکباره از معرفت‌شناسی معصوم!به نصیحت و ترغیب به نو شدن‌ معارف دینی سر در نیاورند و ترابط روانی و انتقالات‌ ذهنیه از علمی به علم دیگر را منشاء توصیه به فرا گرفتن‌ علوم ندانند،و از این اصل کلی هم که«امور ظنیه را نمی‌توان به شارع نسبت داد»غفلت نورزند و نیازهای‌ «بر ملا»شده از علوم اجتماعی که هیچ دلیلی بر ناظر بود نشان به«کل حقیقت وجودی انسان»نیست،را با نیازهای مستکشف از شرایع الهی خلط ننمایند،قطعا تصدیق خواهند ترابط معارف دینی با معارف غیر دینی نه‌ به آن نحو وسیع،مجمل و غیر مستدل است که‌ پرداخته‌اند که:(تلاطمی اندک در گوشه‌ای از اقیانوس‌ معرفت بشر تا همهء آنرا متلاطم نکند از تموج نخواهد نشست. اگر به این بهانه متوسل شویم که‌ مطلب اخیر نه به توده‌های مردم بلکه به متخصصان‌ مربوط است(بهانه‌ای مضاعف:چرا که خود توده‌ها نیز از این امر آگاهند و مسئله مشمول حال آنها نیز می‌شود)و یا بگوییم روشنفکر«خاص»در خدمت سرمایه یا دولت است‌ (نکته‌ای که در عین صحت موقعیت استراتژیک او را مشخص می‌کند)و یا این که بگوییم روشنفکر خاص مروج‌ ایدئولوژی علمی است(که همواره صحیح نیست،ولی به‌ هر حال ترویج ایدئولوژی علمی در مقایسه با پیامدهای‌ ناشی از بیان یا گفتار حقیقی نقش ثانوی دارد)و و بر مبنای همهء این‌ها اگر اهمیت سیاسی او را به علت رابطهء خاصی که با شکل موضعی قدرت دارد تقلیل دهیم، اشتباه مهلکی مرتکب شده‌ایم."

صفحه: از 13 تا 13