Skip to main content
فهرست مقالات

مدل ساختاری تاثیر دوسوتوانی برند بر تعهد برند از طریق عملکرد، تصویر ذهنی، و شهرت برند

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 113 تا 133)

راهبردهای دوسوتوانی برند به سازمان‌ها کمک می‌ کنند که قابلیت‌ ها و عملکرد موجود خود را بهبود دهند و همزمان فرصت‌ های جدیدی کشف کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر راهبرد‌های دوسوتوانی برند بر تعهد برند از طریق عملکرد برند، شهرت برند، و تصویر ذهنی برند است. جامعه آماری پژوهش، کاربران شرکت پیشگامان هستند. در این پژوهش، از روش نمونه ‌گیری تصادفی استفاده شده، و 300 پرسشنامه از نمونه جمع ‌آوری گردیده است. نتایج تجزیه‌ وتحلیل نشان می‌ دهد که راهبرد اکتشافی و بهره ‌برداری بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارند. عملکرد برند بر شهرت برند و تصویر ذهنی برند تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، شهرت برند بر تعهد برند تاثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش، تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند، تاثیر تصویر ذهنی برند بر شهرت برند، و تصویر ذهنی برند بر تعهد برند معنادار نبودند. در نهایت، نتایج نشان می‌ دهد که عملکرد برند در رابطه بین راهبردهای دوسوتوانی و تعهد برند نقش میانجی ایفا می‌کند. همچنین، نقش میانجی شهرت در رابطه بین عملکرد و تعهد برند تایید شد. اما نقش میانجی تصویر ذهنی برند در رابطه بین عملکرد و تعهد، و همچنین، نقش میانجی شهرت برند در رابطه بین تصویر ذهنی و تعهد برند رد شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.