Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل سفر قهرمانی گرشاسپ در گرشاسپ نامه اسدی طوسی براساس الگوی سفر جوزف کمپبل

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(26 صفحه - از 81 تا 106)

کهن الگوها برخاسته از ناخودآگاه جمعی بشر هستند که از دوره های اولیه زندگی آنان نشات گرفته اند و در اسطوره و رویا نمود می یابند. کهن الگو ها، اسطوره ها ورویاها، زبانی نمادین دارند. در گسترة ادبیات حماسی فارسی، گرشاسپ نامة اسدی طوسی پس از شاهنامه فردوسی، دربردارنده قسمت اعظمی از نمادها و کهن الگوهاست که ریشه در ناخودآگاه جمعی اقوام ایرانی در طول قرون و اعصار داشته است. جستارتوصیفی – تحلیلی حاضرکوششی است برای نشان دادن، کهن الگوی سفر قهرمانی گرشاسپ که شخصیتی اسطورهای است وچگونگی رسیدن وی به فرآیند فردیت وکمال که براساس نظریه کهن الگویی جوزف کمپیل Joseph campbeLL بیان شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سفر گرشاسپ تا حدودی زیادی با مراحل سه گانه (جدایی یا عزیمت، تشرف یا رهیافت و بازگشت) سفر قهرمان در الگوی کمپبل مطابقت دارد. قهرمان پس از گذران هر یک از این مراحل سفر در نهایت به نوعی کمال و خودشناسی می رسد و سرانجام به جامعه خود فضل و برکت عطا می کند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.