Skip to main content
فهرست مقالات

افقهای جدید موسیقی عرب

مصاحبه شونده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : شعر ، موسیقی ، قصیده ، افقهای جدید موسیقی عرب ، زبان ، شاعر ، نثر ، عود ، واژگان ، معنا

خلاصه ماشینی:

"اما در حالت شعر پیداست که قدرت لازم برای تحت‌ سلطه آوردن واژگان معمولی برای‌ اهداف غیر منتظره بدون از بین بردن‌ ساخت‌های مقدس وجود دارد و همچنین توانایی انتقال اشیایی که‌ بیان و نقل آنها سخت است،و هماهنگی و انسجام(هارمونی)و هدایت عبارت و افکار،همه این امور، امور بنیادینی در هنر شعر است. با این همه پس هر شعر،شعر تعلیمی‌ است،بدین معنا که در بردارندهء معرفتی است و به رشد معارف هم‌ کمک می‌کند و شعری که در ما تأثیر نگذارد شعر نیست و ما هم متأثر نمی‌شویم مگر آنکه به معرفتی با تجربهء جدید دست یابیم و یا اینکه نسبت به‌ معرفت قبلی ما پویایی بیشتری داشته‌ باشد. (3) فالیری این تفکر را به گونه‌ای زیبا تصویر می‌کند که مبتنی است بر فهم‌ درست از طبیعت عمل هنری که هیچ‌ گونه تقسیم را نمی‌پذیرد و اگر تقسیم‌بندی کردن عملی باشد که‌ قداست عمل هنری را از بین ببرد،پس‌ بحث دربارهء فکر یا افکاری که قصیده‌ در بردارد،با نظر به میزان سودمندی‌ آن برای مردم و با فرهنگ نمودن‌ جوانان است. امتناع ما از تلخیص‌ آن در عبارتی بنا به ضرورت معنای آن‌ این نیست که ما اندکی از آن را دریافتیم که ما اندکی از آن را دریافتیم یا درباره آن اندکی‌ اندیشیدیم و اگر به یاد آوریم که شعر بیش از آنکه تقریر کند الهام می‌بخشد، و مولد فکر زنده و پویاست،می‌بینیم که‌ شعر در بر دارنده ارزش‌های عقلانی و اخلاقی است و در عین حال غیر از مطالعه موسیقی کردم،تکنیکهای غرب‌ تحلیلی را،بر اشکال متفاوت موسیقی‌ سنتی عربی اعمال کردم."

صفحه: از 90 تا 93