Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تطبیقی لالایی‌های فارسی و انگلیسی از منظر فرانقش اندیشگانی

نویسنده مسئول:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 3 تا 21)

چکیده:

تعیین قدمت لالایی های ملل مختلف نامشخص است اما شکی نیست که لالای یها از نخستین سازه های ادبی به شمار م یآیند و به صورت شفاهی خلق و سینه به سینه انتقال داده شد هاند. در لایه های زیرین این اشعار، حقایقی پنهان است که دریافت آن نیاز به ژرف اندیشی در متن دارد. در این پژوهش، به بررسی تفکر زبانی در لالایی های فارسی و انگلیسی از منظر فرانقش اندیشگانی پرداخته شده است. با داشتن این پیش فرض که رویدادها در زبان انعکاس می یابند، بر این باوریم که بررسی حاضر می تواند تحلیلی از گفتمان حاکم بر متن لالایی های فارسی و انگلیسی را به صورت تطبیقی در اختیار قرار دهد. یافته ها کاربرد همسان فرایندهای مادی، کلامی و ذهنی در لالایی های دو کشور را نشان می دهند. بر این اساس، خوانش هایی مرتبط با نقش اجتماعی زنان، سطوح کنشگری و کنش پذیری آنان و کیفیت ایجاد انتظار مثبت و منفی از متن لالایی ها استخراج شده است

کلیدواژه ها:

فارسی ،فرانقش اندیشگانی ،انگلیسی ،لالایی ها


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.