Skip to main content
فهرست مقالات

سرقت اسرار اتم بنفع روسیه بلشویکی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سرقت اسرار اتم بنفع روسیه، اسرار اتم بنفع روسیه بلشویکی، روسها، اطلاعات، جواب فوش جاسوسی خدمت، آلمان، دانشمندان، انگلستان، جاسوسی، اتازونی

خلاصه ماشینی:

"در ماه دسامبر 9491 یک نفر از تامینات هارول در خانه فوش دق‌الباب کرد داخل شد و به دانشمند اخطار کرد که او مظنون است باینکه اسرار اتم را به روسها تسلیم کرده است فوش با تظاهر استعجاب جواب داد«من تصور میکنم که شما در اشتباه هستید»اسکاتون صراحتا گفت که این اتهام متکی است به دلائل قوی و جواب شما ما را قانع نمیکند فوش از مدرک این سوءظن استفسار کرد در این‌ ملاقات‌ها نتیجه‌ای بدست نیامد و فوش منکر بود تا بالاخره روز 42 ژانویه 0591 چند کلمه باسکارتون نوشت تقاضای ملاقات نمود و با حالتی آمیخته به تأثر شروع‌ کرد به تشریح زندگانی خود در آلمان و مقاومت در مقابل نازیسم و عقیدت خود در در دوره جوانی نسبت بیک کمونیست که میباستی در تمام دنیا نافذ میشد و شرحی‌ از تشویش خود نسبت بمقدارات پدرش در آلمان شرقی بیان کرد این گزارشات‌ مربوط بودند بآنچه فوش را بارتکاب خیانت تهدید کرده بودند ولی موضوع خیانت‌ را سکوت میگذاشت و ارسکارتون اعتراف فوش را انتظار میداشت و بطور نصیحت‌ او را دعوت میکرد که وجدان خود را از این بار سنگین خلاصی دهد و باعتراف حقایق‌ بپردازد و فوش طفره داشت. در وزارت جنگ باین مرد که بانگلستان و اتازونی و کانادا خیانت کرده بود صراحتا گفتند که در امضاء اظهارنامه او به هیچ وجه اجباری ندارد مگر آنکه به‌ طیب خاطر باشد فوش از این درجه مراعات حفظ اصول آزادی در یک مملکت‌ قانونی بفکر فرو رفته ناگهان سر را بلند کرده برای امضاء حاضر شد در موقع‌ محاکمه پس از آنکه تمام دلائل خیانت فوش مشروحا خوانده شد قاضی باو گفت‌ «تو حق مهمان‌نوازی و حمایت دولت انگلیس را به ارتکاب بزرگترین خیانت‌ها بجای آوردی من تو را بحداکثر جرم محکوم میکنم و آن 41 سال حبس است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.