Skip to main content
فهرست مقالات

در فواید جراید

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اخلاق، امت، سعادت، بصیرت، فضائل، انسان، جریده، رفاهیت، عموم، جرائد

خلاصه ماشینی:

"پس هر امتی را باید علی الدوام از برای صیانت اخلاق و حفاظت ملکات و راهنمائی‌ بسوی سعادت منبهی از غفلت وصائنی از هبوط و سائقی بسوی فضائل و قائدی بجانب‌ کمالات و مانعی از رذائل و زاجری از نقائص و آمری بمعروف و ناهنی از منکر بوده‌ باشد و چون بمسیار بصیرت سیر نمائیم و بمیزان عقل بسنجیم هیچ چیزی را در این‌ زمان نمی‌بینیم که متصف بجمیع این اوصاف و دارای همگی این مزایا بوده باشد مگر جرائد و اخبار نامه‌های یومیه،زیرا که هر صنعت و حرفه‌ای را موضوعیست خاص و یا عامی که از سوء تصرف نااهلان را بمنزله خاص گردیده است و صاحب آن در او مستغرق شده چشم از مشارکین خویش در عالم مدنیت پوشیده و از سود و زیان تقدم و تأخر آنها غفلت ورزیده است بلکه ضرورات معیشت او را در غالب اوقات از اتقان‌ صنعت خویش بازداشته است،اما اخبار آن یگانه صناعت است که موضوع آن عموم احوال و اخلاق امم و غایتش اصلاح شئون خویش و جلب سعادت و رفاهیت و امنیت از برای آن بلکه از برای جمیع امم میباشد از آنستکه جریده(اخبار نامه)مسابقت‌ مینماید در نشر فضیلت ارباب فضائل اولا از برای محمدت حقه که جزای صاحب فضیلت‌ است و ثانیا از برای حث دیگران بر اکتساب فضائل و مبادرت میکند بر ذکر رذائلی‌ که ضررهای آنها متعدی است بجهت کبح صاحب رذیله و زجر سائر ناس از ارتکاب مثل‌ آن منافع اخلاق جمیله را به ادله واضحه و بیانات شافیه بنهجیکه عوام از آن فائده گیرد و خواص نیز بی‌بهره نماند هر روز در اعمده خود ادا مینماید و مساوی صفات خسیسه دنیه‌ را و مضرت آنها را در عالم انسانی بعبارات دلپذیر شرح و بسط میدهد فوائد علوم را از برای عموم چنان بیان میکند که هرکسی را یقین حاصل میشود که سعادت هر امتی و رفاهیت و عزت آن بعلوم حقه و معارف حقیقیه بوده است نه بغیر آنها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.