Skip to main content
فهرست مقالات

درباره بعضی لغات و تعبیرات دیوان حافظ

نویسنده:

(9 صفحه - از 30 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : حافظ، معنی، شاعر، یادداشت مؤلف، شعر، آب، فرهنگ، کلمه، مسجد، شعر حافظ

خلاصه ماشینی:

"اگر کلمهء قبول را مترادف خیر بگیریم و برای آرایش‌ لفظ در مصرع در نظر آوریم مجهول حل می‌شود زیرا: شاعر در این شعر جوانبختی را معرفی می‌کند که در مقابل سؤال و خواسته و استمداد دیگران رقم‌ خیر و قبول و آری و تأیید می‌زند و اگر رقم زننده‌ را،در حال دو کار متضاد(رد و قبول)گمان کنیم، آزاد نکردن بندهء پیر-که یکنوع رد است-اعجابی‌ ندارد،لذا برای تناسب معنی در صورت‌ پرسش انگیزی مصرع دوم،ترادف خیر و قبول در مصرع اول ضرورت دارد تا کلمهء خیر را به معنی‌ بخشش و ایثار نیز فرض کرده به لطف سخن خواجه‌ آگاه شده و بیت دیگری از او را به خاطر آوریم: نیل مراد بر حسب فکر و همت است‌ از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری دانستن در کاری یادداشت مؤلف:آشنای آن بودن،در کاری‌ دست داشتن،مهارت داشتن."

صفحه:
از 30 تا 38