Skip to main content
فهرست مقالات

هستی در نظر هایدگر

نویسنده:

(6 صفحه - از 68 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : هایدگر ، هستی ، انسان ، تفکر ، آلمانی ، تقدیر ، یونان ، شاعر ، جهان ، تاریخ

خلاصه ماشینی:

"هایدگر اعتراف می‌کند که‌ هدف یگانه‌اش این بوده است که ما را به انجام دادن‌ کارمان فرا خواند و از قصور و شکست‌مان با خبر سازد و هشدار دهد،سخنرانی‌های درسی او درباره‌ «قانون دلیل کافی»( reD zTaS moV dnurG , 1957)با این پند پایان می‌گیرد:«آیا ماهیت انسان، وابسته بودن او به هستی و آیا ماهیت خود بودن‌ (وجود)تاکنون و برای همیشه بطور مقاومت ناپذیری همان چیزی نیست که متناسب با تفکر است؟»پرسش این است. پاسخ آن تعیین خواهد کرد که زمین چه‌ می‌شود و هستی انسان بر روی زمین به کجا می‌رسد؟هایدگر سی سال پیش از این با همین‌ آهنگ،بزرگترین و با نفوذترین اثرش«بودن و زمان»(1927)[ nieS dmu tiez ]را آغاز کرده‌ بود: آیا امروز پاسخی در برابر این پرسش داریم،در واقع مرادمان از کلمه بودن(وجود)چیست؟به‌ هیچوجه پاسخی نداریم و به این ترتیب ناچار می‌شویم بار دیگر این پرسش را طرح کنیم که معنا (مفهوم)«بودن»چیست؟ هایدگر در 1889 در«بادن»زاده شد،در 1915 دانشیار دانشگاه فرای بورگ شد و در 1923 به سمت استاد دانشگاه ماربورگ و در 1928 به‌ سمت استادی دانشگاه فرای بورگ منصوب‌ گردید. بنابراین در فاصله زمانی بین پارمیندس‌ و ارسطو چه روی داد؟ بیشتر پاسخ‌های هایدگر چنان تنظیم می‌یابد که‌ با عبارت‌های آلمانی و یونانی بازی کند(هوس او در بازی با کلمات در ترجمه و ریشه شناسی واژه‌ها مشهور است)اما لب و جوهره آن-باز باید تأکید کرد-از دست دادن‌]وجود[و بودن است."

صفحه: از 68 تا 73