Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام شناسی در غرب

نویسنده:

(6 صفحه - از 26 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : اسلام، دین، غربیان، اسلام‌شناسی، قرآن، پیامبر، اسلام‌شناسی در غرب، تاریخ، ترجمه، تاریخ اسلام

خلاصه ماشینی:

"مک دونالد(63)اثر ارزشمندی‌ به نام«موقعیت و زندگی دینی در اسلام»(1909) پدید آورد و مطالعه جدی عرفان اسلامی‌ در سال 1822 با کتابی که ثولوک(64)تحت عنوان‌ «تصوف و حکمت وحدت وجودی ایرانی» نگاشت،آغاز شد و بعدها به صورت موضوع‌ اختصاصی تحقیقات مهم نیکلسون(65)در آمد که‌ تمامی عمر خویش را به پژوهش درباره تاریخ عرفان‌ *ریما روس می‌گفت:من مطمئن‌ هستم که در میان کسانی که‌ اسلام را به این یا آن خطا متهم‌ می‌کنند،بسیار اندک هستند کسانی که قرآن را خوانده باشند و باز بسیار اندک‌ترند کسانی که‌ قرآن را با نیت درست فهمیدن و با توجه به معنای مناسب و صحیح الفاظ آن خوانده باشند. مسایل مربوط به گرایش‌های اسلامی جدید توسط محققان زیادی در روزگار ما مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است که از آن میان باید از ویلفرد کتول اسمیت(97)یاد کرد که آثاری همچون‌ «اسلام در هند جدید»را نگاشت که بر خلاف نظر برخی کسان،هنوز نیز کتاب معیار در این زمینه به‌ شمار می‌رود. (*)منبع اصلی مباحث مطرح شده در مقاله حاضر رساله موجز و ممتع خانم پروفسور آنه ماری شیمل‌ است که تحت نام« malsI س و حجم 85 صفحه‌ در جلد دوم کتاب«تاریخ ادیان»ویراسته ویدن‌گرن‌ و بلیکر به چاپ رسیده و ما بخش آخر آن را که‌ عنوان«تاریخچه کوتاه رشته اسلام شناسی( trohS yrotsiH fo eht enilpisiD )دارد محور کار این مقاله قرار داده و پاره‌ای از قسمت‌های آن را به‌ شیوه‌ای نسبتا آزاد ترجمه و گزارش کرده‌ایم و گاه‌ به تناسب و اقتضای سیر بحث و افزودن به وضوح‌ مباحث،مطالب کوتاهی را بدان افزوده‌ایم."

صفحه:
از 26 تا 31