Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر عدم اطمینان مالیات ها بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 171 تا 196)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،مالیات ،عدم اطمینان ،بخش‌های عمدة اقتصادی ،روش GARCH

کلید واژه های ماشینی : اشتغال ، بررسی اثر عدم اطمینان مالیات ، عدم اطمینان ، اثر عدم اطمینان مالیات ها ، اقتصادی ، تاثیر عدم اطمینان سیاست‌های مالی ، بخش صنعت ، اشتغال بخش کشاورزی ، نوسانات مالیات بر اشتغال بخش ، مدل

مقالة حاضر، به بررسی عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت می‌پردازد. به این منظور، ابتدا خلاصه‌ای از مبانی نظری مربوط به موضوع بیان می‌شود و سپس روند متغیرهای مهم موجود در این تحقیق در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، الگویی بر اساس مدل‌های استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور برای بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت، ترسیم می‌شود. نا اطمینانی حاصل از نوسانات مالیات‌ها، بر اساس روش GARCH اندازه‌گیری شده و اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، با روش OLS تخمین زده شده است. بر طبق نتایج به‌دست آمده، تاثیر عدم اطمینان سیاست‌های مالی-بعد مالیاتی سیاست‌های مالی-بر بخش صنعت، خدمات و بخش کشاورزی، منفی است. طبقه‌بندی JEL:H39, E62, E24, D89, C59 .

خلاصه ماشینی:

"کلاسیک‌های جدید پذیرفتن فرضیة انتظارات عقلایی وجود بی‌کاری ارادی در حد نرخ طبیعی بی‌کاری و وجود بی‌کاری اصطکاکی سیاست مالی بر اشتغال اثر ندارد و سیاست‌های پولی، هنگامی که تصادفی باشند، اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌‌دهند کینزین‌های جدید در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری قیمت‌ها ودستمزدها بیکاری غیرارادی محدود کردن قدر اتحادیه‌ها و تصحیح در اطلاعات بازار کار توسط دولت را، مؤثر می‌دانند در زمینة عدم اطمینان سیاست‌های مالی در خارج از کشور، مطالعات زیادی انجام گرفته است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد، بارتلمو، مانزو و گیولی[1] (2005)، در این زمینه مطالعه‌ای انجام داده‌اند. الف- مدل اشتغال بخش خدمات (3) که در این مدل LES: اشتغال بخش خدمات LIGS: سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات LINS: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش خدمات LM2: عرضة پول Lh2: عدم اطمینان مالیات‌ها ب- مدل اشتغال بخش صنعت ________________________________ [1] - انتشار یافته توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (4) که در این مدل LEI: اشتغال بخش صنعت LIGI: سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت LINI: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت LM2: عرضة پول Lh2: عدم اطمینان مالیات‌ها ج- مدل اشتغال بخش کشاورزی (5) که در این مدل LEA: اشتغال بخش کشاورزی LIGA: سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی LINA: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی LVAA: ارزش افزودة بخش کشاورزی LM2: عرضة پول Lh2: عدم اطمینان مالیات‌ها د- مدل اشتغال کل بخش‌های اقتصادی (6) که در این مدل LEM: اشتغال کل بخش‌های اقتصادی LIG: سرمایه‌گذاری دولت LIP: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی LM2 : عرضة پول Lh2: عدم اطمینان مالیات‌ها لازم به ذکر است که در مدل بخش صنعت، اطلاعات مربوط به زیر بخش‌های آن، یعنی بخش ساختمان و نفت و گاز نیز، در نظر گرفته شده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.