Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه های کل لجستیک در حالت منبع یابی چندگانه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 75 تا 94)

انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به گونه ای چشمگیر هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد: زیرا در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، بخشی عمده از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. ادبیات موضوع نشان دهنده آن است که به مدل های تخصیص سفارش به تامین کنندگان در شرایط منبع یابی چندگانه، معیارهای چندگانه و محدودیت های ظرفیت عرضه کنندگان توجه کمی شده است و تنها شمار اندکی مدل های ریاضی برای تحلیل چنین تصمیماتی ارایه شده است که تنها به قیمت خاصل مانند هزینه خرید، توجه کرده اند. هرچند هزینه های حمل و نقل، سفارش و انبارداری ممکن است اهمیتی چشمگیر در چنین تصمیماتی داشته باشد. در این مقاله مدل برنامه ریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح، برای حل مسایل منبع یابی چندگانه که هزینه های کل لجستیک را که شمال قیمت خالص، هزینه های نگهداری، حمل و نقل و سفارش را در بر می گیرد، ارایه شده است که محدودیت های خریدار مانند: بودجه، کیفیت، خدمت، عدد صحیح بودن تعداد سفارش، حداقل تعداد سفارش تخصصی به هر تامین کننده و غیره را نیز در نظر می گیرد. با توجه به ماهیت غیرخطی و پیچیده بودن مدل، مطالعه موردی این پژوهش به وسیله الگوریتم ژنتیک حل شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی‌ غیر خطی مختلط عدد صحیح،برای حل مسایل منبع‌یابی چندگانه که هزینه‌های کل‌ لجستیک را که شامل قیمت خالص،هزینه‌های نگهداری،حمل و نقل و سفارش را در برمی‌گیرد،ارایه شده است که محدودیت‌های خریدار مانند:بودجه،کیفیت،خدمت، عدد صحیح بودن تعداد سفارش،حد اقل تعداد سفارشی تخصصی به هر تامین‌کننده و غیره را نیز در نظر می‌گیرد. آن‌ها هم‌چنین در این مقاله به این مسأله اشاره می‌کنند که توجه اندک در ادبیات‌ موضعی به انتخاب عرضه‌کنندگان مناسب و میزان تخصیص سفارش به این عرضه‌کنندگان در حالت‌ منبع‌یابی چندگانه،معیارهای چندگانه و محدودیت‌های ظرفیت صورت گرفته است و تنها تعداد اندکی‌ از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل چنین تصمیماتی به صورت مقاله چاپ شده است‌ که این مدل‌ها تنها به قیمت خالص به عنوان هزینه خرید اشاره کرده‌اند. با توجه به جدول شماره 1،سطوح موجودی برای هر عرضه‌کننده و هزینه آن به زمانی بستگی‌ دارد: جدول 1:محاسبه هزینه نگهداری (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابراین هزینه نگهداری کل هر پریود51 (THCP) عبارت است از: (به تصویر صفحه مراجعه شود) از طرف دیگر داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابراین: (به تصویر صفحه مراجعه شود) و داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابراین هزینه نگهداری سالیانه‌ (AHC) عبارتست از: (به تصویر صفحه مراجعه شود) و با توجه به این که تعداد سفارشات(تعداد پریودها)در سال باید عددی صحیح باشد،داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به این که در این مدل محدودیت ظرفیت انبار وجود دارد،فرض می‌شود که حد اکثر محدودیت انبار برابر M باشد. محدودیت کیفیت تجمیعی(کلی):اگر q حد اقل نرخ قابل قبول کیفی برای خریدار باشد مجموع کالاهای خریداری شده از عرضه‌کنندگان با درجه کیفی خاص هرکدام باید از q بیشتر باشد با این فرض که‌ qi نرخ کیفی کالای عرضه‌کننده‌ i ام باشد و میزان خرید سالیانه‌ XiD باشد، محدودیت کیفیت به صورت زیر نشان داده می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.