Skip to main content
فهرست مقالات

کارگزاران فرهنگی در عصر ارتباطات

نویسنده:

(8 صفحه - از 28 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، ارتباطات، سازمان، فرهنگی، کارگزاران فرهنگی در عصر ارتباطات، مدیران، کارگزاران فرهنگی، شغل، کار، مدیریت

خلاصه ماشینی:

"این دو دسته از عوامل عبارتند از: الف، عوامل محیطی که خود عبارتند از: 1-عوامل اقتصادی 2-عوامل اجتماعی و فرهنگی 3-عوامل فنی و فن‌شناسی 4- قوانین و مقررات ب: عوامل سازمانی که عبارتند از: 1- خوشنامی و شهرت سازمان 2- جاذبه شغل 3- سیاستها و خطمشی‌های سازمان 4- هزینه‌های صرف شده سازمان 5- شیوه مدیریت و رهبری سازمان هر یک از عوامل فوق تا حد قابل توجهی می‌تواند به مساله کارمندیابی کمک کند برای جذب و استخدام کارگزاران فرهنگی مورد نیاز، مدیران منابع انسانی سازمانهای دست‌اندرکار می‌باید به مدل زیر توجه داشته باشند: سازمان‌هایی که به روش‌های علمی کار کارمندیابی خود را انجام می‌دهند به نیازهای نیروی داوطلب کاملا توجه دارند و براساس آنها راهبردهای جذب خود را طراحی می‌کنند. در سال‌های اخیر تلاش زیادی از سوی نظریه‌پردازان و آگاهان مسایل مدیریت منابع انسانی و نیز مدیران و دست‌اندرکاران استخدام و امور کارکنان در شکل‌دهی کارکنان با خواسته‌ها و انتظارات سازمان صورت گرفته است که طی این تلاش‌ها سعی در ایجاد تناسب مطلوب بین شخص شاغل و شغل کرده و بدین وسیله کوشیده‌اند که فرایند جامعه‌پذیری یا سازمان‌پذیری خود را تسریع و تسهیل کنند. 21 در تصویریکه در زیر آمده است به درستی این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته و ما را با این واقعیت دو بعدی به خوبی آشنا می‌سازد:22 مقایسه رضایت شغلی کارکنان و شرایط محیط کاری و سازمانی همانطورکه از تصویر برمی‌آید آن دسته از کارکنان یا مدیران که از کار خود راضی بوده و شرایط سازمانی هم برای آنها مساعد است، در سازمان باقی می‌مانند و به سرعت خود را با سازمان و فرهنگ آن سازگار کرده، فرهنگ سازمانی را به راحتی می‌پذیرند."

صفحه:
از 28 تا 35