Skip to main content
فهرست مقالات

کارایی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: اندازه گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی استان اصفهان)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 27 تا 58)

کلیدواژه ها :

بانک ،کارایی ،بازدهی نسبت به مقیاس

کلید واژه های ماشینی : کارایی ، بانک ، ستاده ، اندازه‌گیری کارایی ، بازده‌ی متغیر نسبت به مقیاس ، کارایی در صنعت بانکداری ، بنگاه ، شبکه بانکهای دولتی استان اصفهان ، اندازه‌گیری کارایی در صنعت بانکداری ، فرض بازده‌ی ثابت نسبت

در نظریه اقتصادی،رشد و توسعه بنگاه حاصل از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت‌ دیگر افزایش کارایی و بهره‌وری است.در این مقاله پس از ارائه کلیاتی درباره‌ مبانی نظری اندازه‌گیری کارایی براساس رویکرد نوین،تعریف و بررسی کارایی‌ مبتنی بر مفهوم تابع تولید در اقتصاد خرد،به مبحث اندازه‌گیری کارایی در صنعت بانکداری می‌پردازد.گستره این مبحث شامل دو رویکرد تولیدی و واسطه‌گری در تعریف کارایی بانک*سه سطح مختلف تصمیم‌گیری درباره‌ فروض انتخابی در اندازه‌گیری کارایی،شکل ریاضی چهار مدل تصریح شده‌ برنامه‌ریزی خطی برای اندازه‌گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی براساس‌ رویکرد و فروض انتخابی،بررسی نتایج اندازه‌گیری کارایی در شبکه بانکهای‌ دولتی استان اصفهان با داده‌های مقطعی سال 1382 و تعیین بانکهای کارا و ناکارا،راهکارهای اصلاح مقادیر نهاده‌ها و ستاده‌ها و در نهایت ارائه‌ پیشنهادهایی برای بهبود سطوح کارایی در صنعت بانکداری است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در سال 1382 چهار بانک ملی، مسکن،رفاه و توسعه صادرات بانکهایی کارا و پنج بانک صادرات،ملت،سپه، تجارت و کشاورزی بانکهایی ناکارا بوده‌اند.میانگین کارایی با فرض بازدهی‌ ثابت نسبت به مقیاس 0/857 و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حد اقل‌ سازی نهاده به تفکیک کارایی فنی خالص یا مدیریتی 0/979 و کارایی مقیاس‌ 0/866 و با فرض حد اکثر کردن ستاده به ترتیب 0/983 و 0/865 است.

خلاصه ماشینی:

"به این ترتیب مجموعه ویژگیهای روش اندازه‌گیری و بررسی کارایی شبکه بانکهای دولتی‌ استان اصفهان در سطح سرپرستی در سال 2831 عبارت است از اندازه‌گیری کارایی براساس‌ مفهوم تابع تولید در نظریهء اقتصاد خرد و مفهوم کارایی فنی با فرض حد اکثر کردن ستاده و رویکرد تولیدی با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و با هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر که‌ در آن ستاده‌ها عبارت‌اند از سپرده و تسهیلات،سود دریافتی از وامها و تعداد شعب هر بانک و نهاده‌ها عبارت‌اند از هزینه اداری و پرسنلی. در مرحلهء محاسبه کارایی بنگاههای موردنظر،با فرض بازدهی ثابت نسبت مقیاس،به‌ منظور بررسی وضع کارایی بانک در بلند مدت هر دو رویکرد حد اقل کردن نهاده و حد اکثر کردن‌ ستاده نتایج یکسانی را از نظر تعیین بنگاههای کارا و ناکارا و مقادیر ناکارایی بنگاههای ناکارا و نیز بنگاههای مرجع کارا برای بنگاههای ناکارا ارائه می‌کند اما با توجه به تفاوت نتایج از نظر ما زاد ستاده و نهاده و تأکید بر بررسی ما زاد ستاده در مطالعه حاضر،از کارایی با فرض بازده ثابت‌ نسبت به مقیاس با شرط حد اکثر کردن ستاده نیز استفاده می‌شود. نتایج اندازه‌گیری کارایی در صنعت بانکداری استان اصفهان در سال 2831 کارایی شبکه بانکی دولتی استان اصفهان براساس داده‌های سال 2831 با استفاده از نرم‌افزار Deap2 اندازه‌گیری شد که نتایج آن به صورت تفکیکی برای دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و دو فرض حد اکثر کردن ستاده و حد اقل کردن نهاده در قالب دو جدول شماره‌ (3)و(4)ارائه شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.