Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعه موردی شهروندان 29 - 15 ساله شهر بابل)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 131 تا 154)

کلیدواژه ها :

اعتماد ،مشارکت ورزشی ،احساس امنیت ،سرمایهء اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : سرمایۀ اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی ، مشارکت ورزشی ، اعتماد ، میزان مشارکت ورزشی ، روابط ، همبستگی ، عضویت داوطلبانه ، متغیر وابسته ، رگرسیون

سرمایهء اجتماعی،مفهومی نوین است که طی دو دههء اخیر توجه اندیشمندان علوم تحقیقات و به‌ویژه‌ جامعه‌شناسان را به خود جلب کرده است.این سرمایه ممکن است کارکردها و پیامدهای متنوعی داشته‌ باشد.به‌طور کلی به سرمایهء اجتماعی اغلب به‌عنوان یک خیر جمعی و مصوصی نگریسته می‌شود،زیرا سرمایهء اجتماعی به‌عنوان محصول روابط اجتماعی،هم به سود به وجود آورنده است و هم به سود دیگران.به این ترتیب نمی‌توان امتیازهای سرمایهء اجتماعی را محدود کرد.پرسش مطرح در مقالهء حاضر این است که آیا مؤلفه‌های سرمایهء اجتماعی با مشارکت ورزشی رابطه دارند؟و در صورت وجود رابطه، کدام یکی از آنها تبیین‌کنندهء بهتری برای میزان مشارکت ورزشی‌اند؟برای دستیابی به اهداف مذکور، 382 نفر از شهروندان 29-15 سالهء شهر بابل به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب و بررسی شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که مؤلفه‌های ارتباطات دوستانه،اعتماد به دوستان، اعتماد به همسایگان،روابط همسایگی و انجام فعالیت‌های داوطلبانه،همبستگی معنی‌داری با مشارکت‌ ورزشی‌اند.یافته‌های تحقیق حاضر تا حدود زیادی مؤید نظریهء پانتام دربارهء تأثیر غالب عضویت‌ داوطلبانه در انجمن‌ها و سازمان‌ها بوده است.

خلاصه ماشینی:

"پرسش مطرح در مقالۀ حاضر این است که آیا مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی با مشارکت ورزشی رابطه دارند؟و در صورت وجود رابطه، کدام یکی از آنها تبیین‌کنندۀ بهتری برای میزان مشارکت ورزشی‌اند؟برای دستیابی به اهداف مذکور، 382 نفر از شهروندان 29-15 سالۀ شهر بابل به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب و بررسی شدند. از این‌رو باتوجه به اهمیت روزافزون مقولۀ سرمایۀ اجتماعی به‌ویژه در سال‌های اخیر و همچنین بحث ورزش و عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش و تأثیر ورزش بر دیگر عوامل که توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرده و نیز مبحث جوانان و مسائل مرتبط با این حوزه که از مباحث مهم در بیشتر علوم،به ویژه جامعه‌شناسی است،در تحقیق حاضر سعی شده که رابطۀ میان مشارکت ورزشی و سرمایۀ اجتماعی بین جوانان ایرانی ارزیابی و بررسی شود. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا میان مشارکت ورزشی و مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی رابطه وجود دارد؟ (1)- Seippel مباحث نظری در تعریف سرمایه می‌توان گفت که سرمایه ثروتی است مولد،یا منبعی که شخص می‌تواند برای ایجاد درآمد با کسب منابع اضافی دیگر آن را به کار برد. باتوجه به اینکه در حال حاضر این پژوهش تنها پژوهش انجام شده در زمینۀ ورزش و سرمایۀ اجتماعی در کشور است و از سوی دیگر جامعۀ آماری پژوهش حاضر نیز فقط سه گروه سنی(جوانان)از جمعیت یک شهر(بابل)را تحت پوشش قرار داده است،پیشنهاد می شود که این موضوع در سطح کلان(استانی و کشوری)بررسی شود تا بتوان بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق‌تری از رابطۀ بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی انجام داد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.