Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی خاستگاه نقد ادبی ایران

نویسنده:

(6 صفحه - از 20 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : نقد ادبی ، آخوندزاده ، بررسی خاستگاه نقد ادبی ایران ، روشنگران ، انتقاد ، ایران ، میرزا آقاخان دربارۀ نقد ادبی ، میرزا آقاخان ، اندیشه‌های میرزا آقاخان دربارۀ نقد ، نثر

خلاصه ماشینی:

"اما نکتۀ دیگری که از اظهار نظر آن استاد دریافتمی‌شود اینکه ایشان،آخوندزاده را متهم به«تعصبخام»کرده‌اند و اعتراض آقای پارسی‌نژاد این است کهچرا استاد همایی برای اثبات این ادعا دلیلی ارائهنمی‌دهد؛حقیقت این است که براین ادعا،محققیدقیق و بی‌نظیر چون استاد مرحوم زرین کوب-کهنظرش در نقد ادبی پذیرفتۀ همگان است-نیز مهرتأیید زده است:«... 16یکی از ایرادهای مهم آخوندزاده دربارۀسلسله نسب سروش اصفهانی است که آقای(به تصویر صفحه مراجعه شود)پارسی‌نژاد هم از قول استاد همایی همین مسئله راتحلیل می‌کند:«سروش سلسلۀ نسب خود را به نجمثانی از سرداران شاه اسماعیل صفوی منتهی می‌کرد وبه این انتساب افتخار می‌کرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)خوب بود جناب پارسی‌نژد-اگر به دقت بی‌حدو ذوق سلیم علامۀ قزوینی،از آثار آن استاد مرحومعنایتی نداشته-به این اظهار نظر دکتر زرین کوبتوجه می‌نمود که:«در هر حال بی‌هیچ شک می‌توانگفت که قزوینی در نقد متون قدوه و پیشوای ادیبانجدید ایران است. »29 بی‌شک شخصیت کسروی و ارزش آثار وی درزمینۀ تاریخ و فرهنگ ایرانی برهیچ کس پوشیدهنیست ولی جنبۀ نقد ادبی در آثار کسروی-که آقایپارسی‌نژاد هم آن را«ضعیف‌ترین بخش کارنامۀعلمی»او دانسته نه از لحاظ کمی چندان به چشممی‌آید و نه از جنبۀ اصول علمی و روشهای صحیح نقدمی‌توان ارزشی برای آنها قائل شد؛نفی خیام و سعدی وحافظ و دیگران و متهم کردن آنها به بدآموزی و یا ندیدهگرفتن ارزشهای تصوف و عرفان و یا بی‌ارج و بهادانستن رمان-در ادبیات اروپایی-هیچ ارزش علمی ونقادانه‌ای ندارد که به جهت آن کسروی را در نقد ادبیصاحب اندیشه بدانیم،و به نظر نویسندۀ این سطور،شایسته‌تر بود از علامه قزوینی،استاد فروزانفر و یاملک الشعرای بها،به جای کسروی نامی برده می‌شد ونظریه‌های نو آنها در نقد ادبی،تحلیل و بررسی می‌شدحتی«تقی رفعت»در نقد ادبی قابل ذکرتر از کسرویاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.