Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات اعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 37 تا 56)

کلیدواژه ها :

بخش کشاورزی ،اعتبارات بانک کشاورزی ،ارزش افزوده ،سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ،رابطه بلند مدت

کلید واژه های ماشینی : کشاورزی ، اعتبارات بانک کشاورزی ، اثر اعتبارات بانک کشاورزی ، متغیر کلان بخش کشاورزی ، تحقیق اثر اعتبارات بانک کشاورزی ، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ، سرمایه ، بخش کشاورزی ، بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان ، متغیر اعتبارات بانک کشاورزی

بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی در امور کشاورزی، اعتبارات را به صورت اعتبارات جاری، سرمایه‌ای و ذخیره در سیستم بانکی می‌پردازد و به صورت تخصصی در این مرحله فعالیت می‌کند.این بانک همراه با سایر بانکهای تأمین کننده سرمایه- که به عنوان یکی از عوامل تولید محسوب می‌گردد-مشغول به فعالیت است و در این راه تلاشهای بسیار و عملکرد مناسبی را به همراه داشته است. در این تحقیق اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر دو متغیر کلان بخش کشاورزی؛شامل ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری، طی دوره 1348 الی 1379 با استفاده از روش یوهانسون و مدل V A R مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اعتبارات بانک کشاورزی، ارتباط بلند مدتی با دو متغیر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ندارد. اگر شوکی در زمان حال به اندازه یک انحراف معیار بر سیستم‌ V A R وارد شود، سرمایه‌گذاری و به نوبه آن ارزش افزوده بخش کشاورزی به ترتیب کاهش را از خود نشان می‌دهند که سهم ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در انحراف معیار هر شوک در هر دوره بیشتر از اعتبارات بانک کشاورزی است و اعتبارات بانک کشاورزی در هر شوک از ثبات بیشتری برخوردار است و از عامل بی‌ثباتی در هر شوک نیز می‌توان از دو متغیر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نام برد.

خلاصه ماشینی:

"روش انجام تحقیقدر این تحقیق از متغیرهای اعتبارات بانک کشاورزی، کل اعتبارات تخصیص یافته از طریق شبکه بانکی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در کل کشور به قیمت ثابت سال 1361؛طی دوره 1348 الی 1379 با توجه به مأخذی چون بانک مرکزی ایران استفاده شده است. برای تعیین تعداد وقفه متغیرها از روش هم‌بسته‌نگار آزمون فیلیپس-پرون برای شناسایی ایستایی و عدم ایستایی و ارتباط بلند مدت میان متغیرهای اعتبارات بانک کشاورزی با سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، از روش یوهانسون و بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مورد مطالعه از مد} V A R ، بررسی پویایی مدل‌ V A R از تابع واکنش آن‌ )I R F( و میزان اثر هر یک از متغیرها در انحراف با آزمون تجزیه واریانس استفاده شده است. در دوره دوم 24/99 درصد از واریانس خطا در ارزش افزوده بخش کشاورزی توسط ارزش افزوده و 76/0 درصد آن نیز توسط متغیر اعتبارات بانک کشاورزی توجیه می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 06 تجزیه واریانس متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات بانک کشاورزیمأخذ:یافته‌های تحقیقنتیجه‌گیریدر این تحقیق ارتباط بین متغیرهای اعتبارات بانک کشاورزی با ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات بانک کشاورزی با سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی برای دروه زمانی 79-1348 مورد مطالعه قرار گرفت. از طرفی با وارد آمدن یک شوک، به اندازه یک انحراف معیار جمله خطا، به سیستم‌ V A R ، واکنش سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده کاهشی است، از این نتیجه می‌توان چنین استفاده نمود که اعتبارات بانک کشاورزی، بیشتر به صورت جاری در طی دوره مورد مطالعه به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها پرداخت شده است تا به شکل سرمایه‌ای."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.