Skip to main content
فهرست مقالات

نوسانات دی اکسید کربن و گرمایش جهانی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

انسانی Anthropogenic ،وزن مواد خشک biomass ،زیست سپهر biospher ،یخ سپهر Cryospher ،مغزه Core ،پسخوراند یا بازخورد Feedback ،بدیهی طبیعی Naturaldebt ،زمین یا خاک دایم یخ زده Permafrost ،به هم خوردن تعادل اقلیمی زیستی Rhexistasies ،پیشگویی Senario

کلید واژه های ماشینی : نوسانات دی‌اکسید کربن و گرمایش، نوسانات، اتمسفر، گاز، غلظت، دی‌اکسید کربن، زمین، دی‌اکسید کربن و گرمایش جهانی، سیاره‌ای، تولید گازهای گلخانه‌ای رابطه

زمین نوسانات اقلیمی متعددی را از ابتدای تشکیل تا به حال به کرات تجربه نموده که ظهور چنین نوساناتی از نظریه پردازان به عوامل بیرونی و درونی(سماوی،خورشیدی،اتمسفری، نوسانات هندسی و مداری زمین،تغییرات دیناموی داخلی زمین و...)نسبت می‌دهند بسیاری‌ معتقدند که گرمایش فعلی سیاره بیشتر ناشی از تغییر نسبت CO2 جو است. در این پژوهش ضمن استمداد از نتایج روشهای رادیومتری،تحلیل مغزه‌های یخی،مدلها و سناریوهای متعدد و...روند تغییرات CO2 را در دوره‌های کوتاه و بلند بررسی نموده و ضمن‌ گردش CO2 بین مؤلفه‌های مختلف سیستم زمین سعی شده است آرایش دوره‌های سرد و گرم و نوسانات غلظت این گاز گلخانه‌ای تبیین گردد و نقش انسان در ارتباط با تغییر بیلان CO2 و گرمایش‌ جهانی تحلیل شده است نتایج بررسیهای اقلیمی نشان می‌دهد که بین شاخصهای توسعه اقتصادی، درآمد سرانه،توسعه انسانی و جمعیت با تولید گازهای گلخانه‌ای رابطه نزدیکی وجود دارد و لذا می‌توان برای کنترل تولید گاز گلخانه‌ای CO2 استراتژیهای توسعه و محورهای آن را در کشورها کنترل نمود. در این پژوهش ضمن بررسی سیستمهایی که درگیر تبادر عنصر گلخانه‌ای CO2 هستند نقش هر یک را در مکانسیم تبادل باز شناخته و میزان حساسیت آن مشخص شده است این بررسی‌ نشان می‌دهد که مهمترین سیستمهای تبادل کننده CO2 عبارت از جو،آبها،اقیانوسها،بیوسفر، خاک سپهر،فعالیتهای انسانی و...می‌باشند.که در این میان افزایش نقش فعالیتهای انسانی روندی‌ تصاعدی داشته،بنحوی که تغییرات عمده CO2 در جو زمین در دوره‌های اخیر به فعالیتهای وی‌ نسبت داده شده است به عبارت دیگر می‌توان نوسانات اقلیمی ناشی از CO2 که در ادوار گذشته به‌ عهده پاره‌ای از سیستمهای طبیعی بوده را به دخالتها و فعالیت‌های بشری در عهد حاضر نسبت داد. هدف از مطالعه و بررسی تحقیقات CO2 تحلیل رابطه غلظت آن با علل افزایش یا نوسان‌ CO2 در ارتباط با گرمایش زمین است.

خلاصه ماشینی:

"روند تغییرات CO2 را در دوره‌های کوتاه و بلند بررسی نموده و ضمن‌ گردش CO2 بین مؤلفه‌های مختلف سیستم زمین سعی شده است آرایش دوره‌های سرد و گرم و نوسانات غلظت این گاز گلخانه‌ای تبیین گردد و نقش انسان در ارتباط با تغییر بیلان CO2 و گرمایش‌ (*)-عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان جهانی تحلیل شده است نتایج بررسیهای اقلیمی نشان می‌دهد که بین شاخصهای توسعه اقتصادی، درآمد سرانه،توسعه انسانی و جمعیت با تولید گازهای گلخانه‌ای رابطه نزدیکی وجود دارد و لذا می‌توان برای کنترل تولید گاز گلخانه‌ای CO2 استراتژیهای توسعه و محورهای آن را در کشورها کنترل نمود. در واقع مبادله کربن و اشکالش در طول ازمنه گذشته زمین بیز زیرسیستمهای‌ مختلف وجود داشته لیکن سرعت این تبادلات در کنترل دوره‌های آرامش یا بحرانی‌ زمین و بعضا سایر علل تغییرات اقلیمی بوده است و هرگاه نسبت موجودی این گاز در اتمسفر بالا می‌رفته گرمایش سیاره‌ای را به دنبال داشته،به عبارت دیگر طی ادوار سرد (*)-مفهوم پسخوراند:هرگاه خروجی یک سیستم در اقصی نقاط سیستم،مجددا به خدمت‌ ورودی سیستم درآید،به نحوی که خروجی بعدی را تشدید نماید یا به عبارتی روند سیستم را تغییر دهد چنین مکانیسمی را پسخوراند می‌نامند به عبارتی دیگر تحت نظارت این مکانیسم عناصر و عوامل آب و هوایی با تأثیر معکوس بر یکدیگر روند مبادلاتی را طی می‌کنند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 1:میزان بیوماس(ماده خشک)و کربن سیاره زمین را در طی یک دوره یخچالی و زمان کنونی(1975)در انوان اکوسیستم‌های گیاهی نشان می‌دهند(فایور 1990) در نمودار شماره(1)روند تغییرات دو عنصر گلخانه‌ای با دمای زمین مقایسه‌ شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.