Skip to main content
فهرست مقالات

عصب شناسی دو زبانگی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : زبان، مغز، دوزبانه، عصبی، نیمکره راست مغز، نیمکره راست، سن، فرد دوزبانه، بیمار، آزمایش

خلاصه ماشینی:

"در این مورد دست کم چهار فرضیه وجود دارد: اول-فرضیه نظام گسترده:براساس این فرضیه، واج‌های زبان دوم به عنوان واجگونه‌ها(یعنی واحدهای آوایی که متناسب با بافت آوایی تغییر می‌کنند و در اینجا بافت آوایی همان بافت زبان دوم است)، تکواژهای زبان دوم به عنوان واژگونه‌ها(که فقط در بافت زبان دوم به کار می‌آیند)، و قواعد نحوی آن نیز به همین ترتیب، در حکم قواعدی متمایز در درون یک زبان واحد تلقی می‌شوند، همانند قواعدی که مثلا در بافت موقعیتی رسمی، در مقابل بافت موقعیتی غیر رسمی یا خودمانی، به کار می‌روند یا همچون ساختارهای متفاوتی که می‌توانند مفهوم یکسانی را القا کنند، مانند ساخت معلوم و مجهول. متأسفانه این مسئله در مورد دوزبانه‌ها بدین منوال نیست، زیرا آنها نه تنها دارای تفاوت‌هایی(کم و بیش ناشی از بی‌دقتی)هستند، همانند آنچه در یک زبانه‌های مشابه-به لحاظ سنی، جامعه زبانی و اجتماعی-فرهنگی، و نیز به لحاظ سطح تحصیلی-وجود دارد؛بلکه به علاوه، دوزبانه‌ها(و به خصوص چند زبانه‌ها) برحسب سن و شیوه یادگیری‌شان(یادگیری طبیعی از طریق تماس با سخنگویان بومی، آموزش درسی با روش‌های قیاسی یا استقرایی، تحلیلی یا ساختار شمولی) دارای تنوعات زبانی شایان توجهی از نظر بسامد نسبی و گستره کاربرد دو زبان خود نیز هستند-بدون در نظر گرفتن درجات مختلف توانش آنها در سطوح گوناگون زبانی(آوایی، واجی، ساختواژی، نحوی، واژگانی و معنایی)و تداخل‌های یکسویه یا دو سویه(12:1993, Paradis et Lebrun )."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.