Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ توسعه در ادبیات کرد

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 25 تا 42)

این مقاله، تحقیقی در جهت آگاهی از میزان تأثیر متغیرهای فرهنگی در ادبیات کردی است.گزینش کردها از میان سایر اقلیتهای قومی ایران، ناشی از وجود جوهره بکر فرهنگ اصیل ایرانی در ادبیات و فرهنگ این قوم است.جامعه آماری این پژوهش، 3800 ضرب‌المثل کردی است که از میان آنها به شیوه تصادفی 1800 ضرب‌المثل انتخاب و مطالعه شده است.فرضیه کلی این تحقیق، عبارت از این است که شمار عوامل و متغیرهای فرهنگی منفی در ضرب‌المثلهای کردی، بیشتر از متغیرها و مضامین مثبت است.نتایج این پژوهش بر خلاف فرضیه تحقیق بیانگر افزونی تعداد متغیرها و مضامین فرهنگی مثبت نسبت به متغیرها و مضامین فرهنگی نفی است.این امر نشان می‌دهد که بر خلاف تصور اندیشمندانی که با اعتقاد به وجود عوامل و باورهای منفی در ادبیات و فرهنگ کشورهای جهان سوم و تأکید بر این نکته به عنوان مهمترین عامل توسعه نیافتگی در این کشورها، به تحلیل دلایل توسعه نیافتگی کشورهای مزبور پرداخته‌اند.جامعه مورد مطالعه-به عنوان نمونه کوچکی از مجموعه گسترده جوامع جهان سوم.از زیرساختها و نگرشهای فرهنگی مثبتی برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"شاخصهای اندازه‌گیریدر این مطالعه، شاخصهای اندازه‌گیری هر یک از متغیرهای یاد شده به شرح زیر است: تقدیرگرایی -بازگشت‌ناپذیری تقدیر و اجتناب‌ناپذیر بودن آن -از پیش تعیین شدن حوادث و سرنوشت افراد -فقدان نقش آدمی در تغییر قضا و قدر و سرنوشت خود -تأثیر نیروهای غیرانسانی در حوادث و سرنوشت انسانها پذیرش اختیار و آزادی بشر -آزاد و مختار بودن انسانها -توانایی انسان در تغییر و تعیین سرنوشت خویش -نقش اراده انسانی در اداره امور بی‌اعتباری دنیا -بی‌اعتباری جهان مادی و تعلقات دنیوی -فناپذیری آدمی‌-اهمیت ندادن به مادیات -عدم علاقه به آینده‌نگری -اعتقاد به نقش منفی مادیات در زندگی دنیاگرایی -اعتقاد به ارزشمند بودن مادیات و ثروت مادی در زندگی -پذیرش نقش مثبت تمکن و استقلال مالی در زندگی شخصی و اجتماعی و لزوم آن -نکوهش اسراف و صرف بیهوده ثروت -تلاش در جهت رفع موانع مالی -مذمب تشخیص ندادن منافع شخصی -ستایش بی‌نیازی از دیگران بیگانگی اجتماعی -مدح فردگرایی و عزلت‌نشینی -احساس ناتوانی در انجام کارها -اهمیت ندادن به برخی مسائل به قصد دوری از دردسرهای احتمالی -بی‌اعتنایی به هنجارهای اجتماعی مشارکت اجتماعی -تشویق کردن همکاری گروهی و آگاهی دادن از نتایج مطلوب آن -ترغیب افراد به کمک کردن به دیگران و رعایت حال آنها -نکوهش تکروی در کارها و ممانعت از بی‌اعتنایی به امور و بی‌خبری از آنها -مذمب فردگرایی و دوری گزینی از اجتماع و عدم همکاری دیگران عقیده خیر محدود -تأکید بر محدودیت ثروت مادی، قدرت، محبت و فعالیت -ملازمت موقعیت هر فرد با شکست دیگران‌تشویق کردن کار و فعالیت و سبقت‌جویی -تشویق به کار و تلاش -ترغیب افراد به سبقت‌جویی در کارها -بیان نتایج و آثار مثبت کار و تلاش زیاد -نکوهش انتظار یاری از دیگران تشویق کردن قناعت و ساده زیستن -ترغیب افراد به زندگی ساده و ایجاد روحیه وارستگی -تأکید بر ایجاد آسودگی خاطر از طریق توجه کمتر به مادیات مذمت فقر -نکوهش نیازمندی به دیگران -تأکید بر جنبه‌های منفی فقر و تنگدستینمونه‌گیری از ضرب‌المثلهاجامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، ضرب‌المثلهای کردی گردآوری شده در کتاب امثال و حکم کردی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.