Skip to main content
فهرست مقالات

حماسه سیاوش

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سیاوش، داستان، داستان سیاوش، شاهنامه، شاه، روایات، فردوسی، اساطیر، سودابه، مادر

حکیمه دبیران دانشگاه تربیت معلم در این مقاله پس از بررسی ریشه‌ی لغوی سیاوش، تاریخچه‌ی داستان براساس روایات و متون فارسی پیش از اسلام بیان شده است، سپس با توجه به متون و روایات تاریخی بعد از اسلام که از داستان سیاوش ذکری به میان آورده‌اند مانند غرر اخبار ملوک فرس(شاهنامه ثعالبی)، جوامع الحکایات، تاریخ طبری و...، موارد اختلاف روایت آنان با یکدیگر بنا بر روایت شاهنامه‌ی فردوسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"و حال این که فردوسی پس از بیان ابیاتی چند به عنوان مقدمه که مناسب با داستان نیز می‌باشد، چگونگی پیدا شدن کنیزک به وسیله‌ی توس و گیو را با توصیف مناظر و ذکر حالات قهرمانان داستان بیان می‌کند:چنین گفت موبد که یک روز توسبدان گه که خیزد خروش خروسخود و گیوو گودر چندان سواربرفتند شاد از در شهریاربه نخجیر کردن به دشت دغویابابا یوزان نخجیر جویبگشتند گرد لب جویبارگرازان و تازان ز بهر شکاربدان جایگه ترک نزدیک بودزمینش ز خرگاه تاریک بودیکی بیشه پیش اندر آمد ز دوربه نزدیک مرز سواران توربدان بیشه رفتند هر دو سواربگشتند چندی ز بهر شکاربه بیشه یکی خوبرخ یافتندپر از خنده لب هر دو بشتافتنداین ابیات بتفصیل نشان می‌دهد که چگونه جریان شکار به صحنه‌یی دیگر تبدیل شد و دست تقدیر دختری تورانی را به ایران کشانید و پس از ماجراهایی که وصف کامل آن در شاهنامه مشهود است به دربار کیکاوس راه یافت:چو کاوس روی کنیزک بدیددلش مهر و پیوند او برگزیدبه هر دو سپهبد چنین گفت شاهکه کوتاه شد بر شما رنج راهگوزن است اگر آهوی دلبر استشکاری چنین در خور مهتر استبدو گفت خسرو نژاد تو کیستکه چهرت به مانند چهر پریست(1)-حماسه سرایی در ایران، ص 479."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.