Skip to main content
فهرست مقالات

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 299 تا 312)

خلاصه ماشینی:

3 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)4سندی است که چارچوب مذاکرات(تجارت) خدمات در سازمان تجارت جهانی،ازجمله خدمات حقوقی را ارائه می‌دهد و این چارچوب نه‌تنها به دنبال آزادسازی بیشتر تجارت خدمات حقوقی است،بلکه تحولات ممکن در زمینه نظام‌های‌ مقرراتی در سطح بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد. به منبع زیر مراجعه کنید: world trade organization,legal services-background note by the secretariat,s/c/w/43,dated 6 july 1998,para 57 (7). تعهدات خاص که فهرستی از بخش‌هایی از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان جهانی تجارت تعهد می‌نماید آن را در اختیار عرضه‌کنندگان خدمات‌ خارجی قرار دهد؛ ضمائم موافقتنامه که اصول و قواعدی را برای برخی از بخش‌های خاص‌ خدماتی معین می‌کند. دومین بند مقدمه موافقتنامه گاتس بیان می‌دارد:«با آرزوی ایجاد چارچوبی چندجانبه در مورد اصول و قواعد تجارت‌ خدمات به‌منظور گسترش چنین تجارتی در شرایطی توأم با شفافیت و آزادسازی تدریجی و به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد رشد اقتصادی همه طرفهای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه»؛ (9). 42 بیانیه مشترک همچنین برای آن دسته از اعضای سازمان جهانی تجارت که در سطوح‌ مختلف آزادسازی ازنظر اعمال حقوق داخلی(قانون کشور میزبان)،حقوق خارجی و یا بین‌المللی‌ هستند بیان می‌دارد که اصطلاحات زیر قابل استفاده است: حقوق داخلی(قانون کشور میزبان)؛ حقوق خارجی؛ حقوق بین‌المللی. در خصوص موضوع طبقه‌بندی نیز اطمینان از اینکه تغییراتی که انجام شده بر مبنای‌ واقعیات تجارت خدمات حقوقی است و نه به صورت انتزاعی،برای حرفه حقوق بسیار اهمیت دارد و بسیار مهم‌تر از آن اینکه،برای مذاکره‌کنندگان دولتی مهم است که در زمان ثبت تعهدات‌ جدید خود نهایت دقت و شفافیت را داشته باشند.

کلید واژه های ماشینی:

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان ، تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت ، تجارت ، خدمات ، تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی ، سازمان جهانی تجارت ، گاتس ، سازمان جهانی تجارت و تجارت ، اعضای سازمان جهانی تجارت ، مشاوره

صفحه: از 299 تا 312