Skip to main content
فهرست مقالات

منطق فازی رویکردی نوین به سیستمهای مدیریت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 141 تا 160)

کلیدواژه ها :

ابهام ،عدم قطعیت ،فازی 5 ،منطق‌فازی ،تصمیم‌گیری چند معیاره فازی 6 ،گفتار مدیریت 8 ،سیاست‌گذاری فازی 9 ،علم مدیریت فازی 10 ،مدلهای فازی-عصبی هوشمند

کلید واژه های ماشینی : فازی ، مدل‌سازی فازی سیستم سیاست‌گذاری ، مدیریت ، منطق فازی ، عدم قطعیت ، مدل‌سازی ، سیستمهای مدیریت ، اطلاعات ، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ، منطق فازی در سیستمهای مدیریت

در این مقاله ابتدا، به نوع نگرش و«شناخت»انسان از پدیده‌ها به طور اعم، و نارسایی منطق دو ارزی ارسطویی برای شناخت پدیده‌های مبهم 1 به طور اخص توجه می‌شود. پس چگونگی مواجهه منطق فازی 2 با ابهام و انواع عدم قطعیت 3 بررسی شده، برای پاسخگویی به برخی چالشهای مدیریتی ناشی از عدم قطعیت و ابهام، قابلیتهای کاربرد گسترده منطق فازی در سیستمهای مدیریت در نظر گرفته می‌شود.بدین منظور، سیستمهای متعدد مدیریت، از جمله برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، و مدل سازی آنها با رویکرد فازی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛تا درک بهتری از مسائل و موضوعات سازمانها ارائه شود.از این دیدگاه، چالشی برای مدل سازی فازی سیستم سیاست‌گذاری مطرح می‌شود.در پایان چشم‌اندازی از مدلهای فازی-عصبی هوشمند 4 به عنوان راهکاری برای توسعه مدل سازی سیستمهای مدیریت ارائه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"منطق فازی با انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، برای تحلیل معانی زبان طبیعی است، و قادر است ابهامات برخواسته از ذهن انسان و محیط و همچنین درجه نادقیقی که در قضاوت انسانی وجود دارد را مدلسازی و تحلیل کند. Membersship Functionبا به کارگیری نظریه سیستمهای فازی، متدلوژی علم مدیریت کلاسیک، به محیط فازی گسترش می‌یابد، منطق فازی برای سیستمهای متعدد مدیریت از جمله تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدلسازی آنها قابل استفاده است. در حالی که، بسیاری از آنها، مانند آرمانها، مقادیر منابع، ضرایب بهره‌وری محصولات تولیدی، مدت زمان تأخیر، ذخیره ایمنی از نادقیقی و درجه ابهام بالایی برخوردارند، امروزه از منطق فازی برای تجدیدنظر در طراحی مدلهای مدیریت تولید، استفاده می‌شود. (23)6-5 چالشی برای مدلسازی فازی سیستم سیاست‌گذاری سازمانیامروزه گار چه تکنولوژی، انعطاف‌پذیری در ساخت را میسر می‌سازد، و مؤسسات تولیدی کوچک، دارای محیطهای پویا، با به کارگیری این تکنولوژی قادرند بسرعت نوع تولید خود را تغییر دهند، و خود را با محیط بیرونی منطبق سازند؛اما در محیطهای پویای اقتصادی و اجتماعی برای اداره سازمانهای بزرگ و پیچیده، به سیستمهای مدیریتی انعطاف‌پذیر نیاز است. به علاوه منطق فازی دارای انعطاف‌پذیری فوق‌العاده برای تحلیل معانی زبانی طبیعی است، و می‌تواند تا ابهامات برخواسته از ذهن انسان، سازمان و محیط، و همچنین درجه نادقیقی را، که در قضاوت انسانی وجود دارد، مدلسازی و تحلیل کند. چون منطق طراحی آنها، منطق دوارزشی یا چند ارزشی است که با سیستم تفکر انسانی همخوانی ندارد، ثانیا این تصور وجود دارد که واقعیت بیرونی و محیطی را به طور شفاف، دقیق، مرتبط و طبیعی در اختیار کاربران قار داده، در حالی که در نظر گرفتن ابهامات محیط و سازمان در طراحی سیستمها برای بهره‌وری بیشتر اجتناب‌ناپذیر است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.