Skip to main content
فهرست مقالات

انگیزش و یادگیری مقاله

نویسنده:

چکیده:

انگیزش» عاملی است که رفتار مشخصی را تحریک و هدایت می‌کند و پاسخی است به این سؤال که اساس یادگیری علم چیست؟ روان‌شناسان برای انگیزش اهمیت بیشتری نسبت به هوش قائل می‌شوند. آنان انگیزش را حاصل عواملی مانند مشوق‌ها، نیازهای درونی،کنجکاوی، برانگیختگی و علت‌هایی می‌دانند که فرد برای رویدادها و نتایج اعمال می‌کند. در این مقاله، به عوامل بنیادین مؤثر بر انگیزه از قبیل فرهنگ، خانواده، معلم، ویژگی‌های یادگیرنده، جو کلاس و متغیرهای آموزشی اشاره و به دنبال آن، به اصل انگیزش در سیرة معصومان(، پرداخته می‌شود. در پایان، برخی راه‌کارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان بیان می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"دانش‌آموز بی‌انگیزه نه تنها رغبتی به درس خواندن و یادگیری نشان نمی‌دهد، بلکه با بی‌تفاوتی و بی‌توجهی خود چه بسا برای کارکردن دانش‌آموزان دیگر در کلاس نیز مزاحمت ایجاد می‌کند. مسئله انگیزش در دانش‌آموزان نیز همین گونه است؛ 124 یعنی ما باید دانش‌آموز را تشنه یادگیری کنیم؛ زیرا با این کار خود او به دنبال یادگیری خواهد رفت. اغلب بهترین راه برای آموزش به دانش‌آموز بدون انگیزش این است که، حالت انگیزشی او به طور موقت نادیده گرفته شود و تا آنجا که ممکن است، به طور مؤثر به او آموزش داده شود. عوامل بنیادی مؤثر بر انگیزه فرهنگ هنگامی که مذهب، افسانه‌ها، ادبیات عامیانه، قوانین مدنی در مورد تعلیم و تربیت، موقعیت حقوق معلمان و انتظارات والدین از فرزندان در مدرسه و نقش آنها در ارتباط با مدرسه همه بر اهمیت و ارزش دانش و دانش‌آموزی و پیشرفت علمی تأکید داشته باشند و اگر یادگیری و پیشرفت در مدرسه به صورت فضیلت شخصی مهم و موضوع معنوی تلقی شود و این امر واکنش مثبتی از سوی سایر دانش‌آموزان و خانواده داشته باشد، ترویج این فرهنگ می‌تواند یادگیرندگان را در پوییدن راه دانش با انگیزه سازد. اگر این جریان در چند واحد یادگیری ادامه یابد، از تصورات منفی دانش‌آموز دربارة توانایی‌اش در زمینه یادگیری مطالب آموزشگاهی کاسته می‌شود و به جای آن تصورات مثبت‌تری از این مورد کسب خواهد کرد که این خود علاقه و انگیزه یادگیری او را افزایش می‌دهد. جو کلاس از این نظر مهم است که، به فراهم کردن محیط مهرآمیز پرورش دهنده برای یادگیری بر پیشرفت و احساس رضای خاطر دانش‌آموز تأثیر می‌گذارد."

کلیدواژه ها:

خانواده ، فرهنگ ، معلم ، یادگیری ، انگیزش ، مشوق ، سلسله مراتب نیازها

کلید واژه های ماشینی:

انگیزش ، معلم ، دانش‌آموزان ، روان‌شناسی ، رفتار ، انگیزه ، کلاس ، آموزش ، انگیزش و یادگیری ، جو کلاسی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.