Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی الگوهای پولی با تعدیل روند ساختاری نرخ ارز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (42 صفحه - از 1 تا 42)

کلیدواژه ها :

نرخ ارز ،رهیافت پولی نرخ ارز ،الگوی ساختاری نرخ ارز ،خودبازگشت برداری ،شوک‌های کوتاه‌مدت ،متغیرهای سیاستی

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز، الگوهای پولی نرخ ارز، آزمون الگوهای پولی نرخ ارز، اخلال معادله نرخ ارز ساختاری، جمله اخلال معادله نرخ ارز، بازار، نرخ بهره، تعدیل روند ساختاری نرخ ارز، بازار ارز، نرخ تعادلی بازار ارز

فرایند تجارت خارجی و انتقالات مالی از یکسو بر نرخ تعادلی بازار ارز اثرگذار است و از سوی دیگر از رقابت‌پذیری بخش واقعی و بازدهی بازارهای مالی در عرصه اقتصاد بین المللی متأثر می‌باشد. شناسایی متغیرهای ساختاری(رشد اقتصادی، بازدهی سرمایه و روند بلندمدت تقاضای اسمی)و متغیرهای سیاستی(نرخ بهره واقعی، موانع تجاری، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی و...)و نحوه اثرگذاری آنها بر بازار ارز، یکی از اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی است که روند قیمتهای نسبی و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متأثر می‌سازد.در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهای سیاستی و ساختار مذکور، تحولات بازار با رویکردی پولی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"عنصر نرخ بهره مورد انتظار در الگوهای پولی نرخ ارز با قیمت‌های چسبنده(یا متکی بر انتظارات)زمینه تقویت قدرت خرید پولی ملی را در کوتاه‌مدت فراهم می‌سازد(انحراف از روند بلند مدت آن را توضیح می‌دهد)؛اما در بلندمدت، با کاهش متناسب سطح عمومی قیمتهای داخلی(معادل کاهش عرضه پول)، مقادیر نرخ بهره داخلی به مقادیر تعادلی بلندمدت پیش از تغییرات عرضه پول تقلیل می‌یابد و نرخ ارز نیز به سطوح تعادلی بلندمدت خود باز می‌گردد؛به عبارت دیگر، در کوتاه‌مدت، شکاف میان نرخ مورد انتظار تضعیف پول داخلی با تفاضل نرخ‌های بهره داخلی و خارجی(ضابطه نرخ‌های بهره غیرپوششی)، عامل ایجاد اختلالات کوتاه‌مدت است و بنابراین رابطه شماره(1)می‌باید در الگوی پولی نرخ ارز تصریح شود. در این فرایند پس از تخمین معادله نرخ ارز ساختاری(بلندمدت)با استفاده از روش حداقل مربعات، مقادیر خطای معادلات تخمینی(کوتاه‌مدت)، محاسبه می‌گردد و در صورت وجود فرایند غیرتصادفی عملا همگرایی، اثرگذاری و اثرپذیری روند اختلالات بازار ارز(در قالب روش اقتصادسنجی var)در مقابل متغیرهای مؤثر بر آن مورد آزمون قرار می‌گیرد. آزمون الگوی خودبازگشت برداری میان جمله اخلال معادله نرخ ارز ساختاری، خالص دارایی خارجی کشور، شکاف نرخ‌های بهره واقعی نسبی و نرخ ارز بازار رسمی‌تر، پس از تبیین مبانی تجربی مذکور میسر می‌باشد؛به همین منظور در مرحله نخست، طول وقفه متغیرهای الگوی خودبازگشت برداری با استفاده از آماره آزمون آکائیک(22) تعیین و سپس با استفاده از روش جوهانسن تعداد بردارهای مستقل از هم‌انباشتگی شناسایی شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مطابق نتایج حاصله، تغییرات مثبت در خالص دارایی خارجی مورد انتظار و نرخ‌های بهره واقعی نسبی در روند بلندمدت نرخ ساختاری(جمله اخلال معادله نرخ ارز ساختاری)اختلالات منفی، و نرخ ارز رسمی در متغیر مذکور اثرات مثبت ایجاد می‌نماید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.