Skip to main content
فهرست مقالات

معرفت پیشینی

نویسنده:

مترجم:

(12 صفحه - از 99 تا 110)

کلیدواژه ها :

تجربه ،ممکن ،ضروری ،پسینی ،معرفت پیشینی

کلید واژه های ماشینی : کانت، معرفت، معرفت پیشینی، معرفت حالت جهت عام گزاره، تمایز میان معرفت حالت جهت، تمایز، میان معرفت حالت جهت عام، پایة تمایز میان معرفت حالت، ارزش صدق گزاره‌های ضروری، گزاره‌های ریاضی

آلبرت کازولو در ابتدا سه نوع تمایز معرفتی، مابعدالطبیعی و معنایی را که کانت در بحث معرفت پیشینی مطرح کرده، پیش می‌کشد. به‌ نظر وی، کانت با استفاده از این سه نوع تمایز به دفاع از: 1. وجود معرفت پیشینی؛ 2. ارتباط وثیق میان پیشینی و ضروری و 3.وجود معرفت ترکیبی پیشینی می‌پردازد. به‌ادعای کانت، معرفت پیشینی فقط از طریق گزاره‌های ریاضی‌ای به‌دست می‌آید که ویژگی‌های آن ضرورت، یقین و مصونیت از ابطال تجربی است. کازولو، بر پایة تمایز میان معرفت حالت جهت عام گزاره و معرفت ارزش صدق آن، معتقد است که مدعای کانت نمی‌تواند مؤید این امر باشد که ارزش صدق گزاره‌های ضروری را نمی‌توان براساس تجربه شناخت. وی با چالش کشیدن ویژگی‌های معرفت پیشینی و ریاضی، استدلال موافقان و مخالفان این‌گونه معرفت را غیرقانع‌کننده و ناقص می‌داند و وظایفی را فراروی آنان می‌نهد

خلاصه ماشینی:

"کازولو، بر پایة تمایز میان معرفت حالت جهت عام گزاره و معرفت ارزش صدق آن، معتقد است که مدعای کانت نمی‌تواند مؤید این امر باشد که ارزش صدق گزاره‌های ضروری را نمی‌توان براساس تجربه شناخت. به‌ صورت عام پذیرفته شده است که یک گزاره تنها در صورتی به‌ نحو پیشینی معلوم انسان واقع می‌شود که مستقل از هر شاهد (evidence) تجربی توجیه شود، هرچند سخن کانت دربارة این نکته صریح و آشکار نیست. برفرض که ارتباط وثیقی میان پیشینی و تحلیلی که منتقدان کانت آن را پدید آورده‌اند وجود داشته باشد، برخی بر این باورند که حملة‌ کواین استحکام تمایز پیشینی/ پسینی را نیز مورد تردید قرار می‌دهد. مدافع پیشینی می‌تواند در این مورد کوتاه بیاید و معتقد شود که حتی اگر اثبات نشده بود که معرفت ارزش صدق گزاره‌های ضروری، پیشینی است، با این حال برای اعتقاد به اینکه معرفت حالت جهت عام گزاره، پیشینی است، موردی ارایه شده است. ویژگی دیگر گزاره‌های ریاضی ـ مانند دیگر ویژگی‌های آن، که غالبا در تأیید این ادعا که معرفت آنها پیشینی است آورده می‌شود ـ مصونیت ادعایی آنها از ابطال‌ تجربی (empiricaldisconfirmation) است. از این‌رو، در ارزیابی این اعتقاد آیر که تجربه برای رد یک اصل ریاضی توجیه کافی نمی‌‌تواند فراهم کند، باید وضعیتی را در نظر گرفت که ویژگی‌های موجود در مورد ابطال اصل علمی را دربر گیرد: (1) شمار زیادی از نمونه‌های ابطال‌کننده ظاهری برای یک اصل ریاضی؛ و (2)عاجز ماندن آزمون‌های مستقل از تأیید فرضیه‌های کمکی که موارد ابطال‌کننده را مبطل ظاهری صرف جلوه می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.