Skip to main content
فهرست مقالات

موانع رشد بیمه زلزله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 201 تا 216)

کلیدواژه ها :

بیمه ،تهران ،زلزله ،بیمه زلزله

کلید واژه های ماشینی : بیمه ، زلزله ، بیمه زلزله ، بیمه‌نامه ، نداشتن بیمه‌نامهء زلزله ، شرکت‌های بیمه ، خسارت ، بیمه‌نامه زلزله ، خانوارها ، بیمه زلزله در شهر تهران

طرح مساله: در این مقاله علل عدم رشد بیمه زلزله در شهر تهران به منظور شناخت موانع موجود برای گسترش این نوع پوشش بیمه ای بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی از نوع شاخه میدانی است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از ابزار پرسشنامه در حجم 400 نمونه است. یافته ها و نتایج: مهمترین عوامل مرتبط با بر خرید بیمه نامه زلزله به شرح زیر می باشد: ـ پایین بودن سطح درآمد خانوار ها؛ ـ عدم پذیرش بیمه به عنوان یک ضرورت در زندگی؛ ـ عدم آشنایی و اطلاع کافی از وجود بیمه نامه زلزله؛ ـ ذهنیت منفی مردم در باره پیشینه منفی شعبات شرکت های بیمه در پرداخت خسارت ها.

خلاصه ماشینی:

"همچنین مطابق‌ جدول‌های 1 تا 8،داشتن بیمه‌نامهء زلزله با ویژگی‌های زیر دارای ارتباط معنادار است: -درجهء آشنایی با بیمهء زلزله -اعتقاد به بالا بودن نرخ حق بیمه -اعتقاد به بالا بودن تأثیر تبلیغات -اعتقاد به بالا بودن تأثیر عملکرد شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت -اعتقاد به بالا بودن تأثیر تورم و کاهش قدرت خرید بر استقبال از بیمه -اعتقاد به قضاوقدر،عدم آینده‌نگری،و اتکا به قسمت و شانس -اقتصاد به تأصیر تخصصی بخشی از بودجهء عمومی کشور و کمک‌های مردمی و بلاعوض -اعتقاد به تأثیر دولتی بودن و عدم رقابت بین شرکت‌های بیمه جدول شمارهء 1:توزیع نمونه برحسب درجهء آشنایی با بیمه زلزله داشتن یا نداشتن آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) ???2-23. 000 Cramer's V-0/278 جدول شمارهء 4:توزیع نمونه برحسب دو متغیر اعتقاد به تأثیر عملکرد مناسب‌ شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارات و داشتن یا نداشتن بیمه‌نامه زلزله (به تصویر صفحه مراجعه شود) ???2-84/075 Df-4 Sig-0. 000 Cramer's V-0/234 جدول شمارهء 6:توزیع نمونه برحسب دو متغیر موافقت با جملاتی نظیر ارزش نداشتن بیمه‌ پس از مرگ،حال را در نظر گرفتن و خوشبینی نسبت به آینده(قضاوقدر،عدم آینده‌نگری و اتکاء به شانس)و داشتن یا نداشتن بیمه‌نامهء زلزله (به تصویر صفحه مراجعه شود) ???2-58/334 Df-4 Sig-0. 000 Cramer's V-0/398 جدول شمارهء 7:توزیع نمونه برحسب دو متغیر اعتقاد به تأثیر تخصیص بخشی از بودجهء عمومی کشور و کمک‌های بلاعوض و کمک‌های مردمی و داشتن یا نداشتن بیمه‌نامه زلزله (به تصویر صفحه مراجعه شود) ???2-29/621 Df-4 Sig-0. 000 Cramer's V-0/275 جدول شمارهء 8:توزیع نمونه برحسب دو متغیر اعتقاد به تأثیر دولتی بودن و عدم رقابت بین‌ شرکت‌های بیمه و داشتن یا نداشتن بیمه‌نامهء زلزله (به تصویر صفحه مراجعه شود) ???2-116/348 Df-4 Sig-0."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.