Skip to main content
فهرست مقالات

کتابخانه های روستایی استان سیستان و بلوچستان

گزارشگر:

(5 صفحه - از 46 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : استان سیستان و بلوچستان ، کتابخانه‌های روستایی استان سیستان ، وضعیت کتابخانه‌های روستایی استان سیستان ، کتابداران ، روستاییان ، استان سیستان و بلوچستان بررسی ، زنان ، تعداد کتابخانه‌های روستایی موجود ، بررسی وضعیت آماری کتابداران ، جوانان

خلاصه ماشینی:

"وضعیت کتابخانه‌های روستایی استان مطابق آمارهای ارسالی،در پایان سال 79،کتابخانه‌های روستایی فعال و دایر استان سیستانو بلوچستان 36 باب بوده که کلیه این مراکز بههمت جهاد سازندگی وقت و با استقبال گسترده وبسیار خوب اهالی و روستاییان احداث و راه اندازیشده‌اند. همانگونه که ملاحظه می‌شود به استثنایکتابهای آموزشی،علمی و کمک درسی،مابقیموضوعات به لحاظ تعداد نزدیک به هم هستند ودر این میان،بالاترین آمار مربوط به کتابهای دینیو مذهبی بوده است و سایر موضوعات نیز بهصورت پراکنده قفسه‌های این کتابخانه‌ها را اشغالکرده‌اند. بر اساسگزارشهای موجود،برخی کتابخانه‌های استان کهکتابهای علمی،داستانی،ادبی،هنری و نیز کمکدرسی به لحاظ تعداد و عناوین از تیراژ بالابرخوردار هستند،مراجعان و اعضای بیشتری راجذب خود کرده‌اند که این امر گرایش بیشترمخاطبان را به مطالعه این گونه کتابها نشانمی‌دهد؛هر چند سایر موضوعات و کتابها نیزمخاطبان و خواننداگان خاص خود را دارند. بر پایۀ گزارشهای آماری،در پایان سال 79،مجموع تعداد افرادی که به صورت ثابت بهعضویت این کتابخانه‌ها در آمدند،11579 نفر بودهاست که از میان آنها 5314 نفر مؤنث و 6265 نفرمذکر هستند،یعنی 45/9%اعضا از میان زنان ودختران روستایی و 54/1%از بین پسران و مرداناین جامعه هستند. به لحاظ امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ایموجود در این مراکز،برآوردهای به عمل آمده درپایان سال 79 حکایت از آن دارد که در مجموعتعداد 225 عدد قفسه کتاب،28 عدد میز اداریمخصوص کتابداران،35 عدد میز مطالعه،195 عددصندلی،4 عدد جای مجله و روزنامه و 3 عددبرگه‌دان در این کتابخانه‌ها وجود دارد و مورداستفاده اعضا و کتابداران آنها قرار گرفته است؛هر چند این امکانات نیاز همۀ آنان را بر طرف نکردهاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.