Skip to main content
فهرست مقالات

انتحار

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : انتحار، خودکشی، مجازات، جرم، جزائی، قانون مجازات، قانون، قتل، مقررات جزائی، فرانسه

خلاصه ماشینی:

"شأن وضع این ماده بر اینجانب مجهول است زیرا اگر فرض شود که علت‌ تشریع این ماده آن است چون اشخاصیکه مبادرت بانتحار مینمایند و یا قاصد برای انجام‌ آن هستند دارای تعادل دماغی کافی نبوده و در نتیجه اعمال حقوقی آنها در این برحه از زمان‌ نبایستی بعلت فقد اراده و شعور منشاء اثر قانونی قرار گیرد همچنانکه بعضی از علماء فرانسه نیز بر این عقیده هستند(1)دیگر بچه علت قائل به تفسیر شده و بگوئیم وصیتی که منجر بفوت عامل نشده است نافذ و فقط در صورت فوت او باطل است؟و موضوع مرگ موصی‌ چه ارتباطی با اراده معلول او در موقع تنظیم وصیت داشته است؟و اگر مرتکب را پس از قصد انتحار دارای شعور کافی برای ایجاد روابط حقوقی بدانیم پس بچه علت در صورت‌ فوتش عمل حقوقی او را که عبارت از وصیت باشد غیرنافذ و باطل تلقی نمائیم؟و چرا اصولا امر قانونی فقط و فقط ناظر بامر وصیت است و اگر قاصد انتحار اعمال حقوقی دیگری‌ از قبیل هبه و وقف و غیره انجام دهد آیا این اعمال در صورت فوت یا حیاتش محکوم‌ بعدم نفوذ است یا اعتبار و آیا میتوان اصل پذیرفته شده در مورد وصیت را بسایر اقدامات‌ حقوقی قاصد خودکشی تسریه داد یا خیر؟ بطور خلاصه و صرفنظر از ماده ناقص 836 قانون مدنی هیچگونه مجازاتی‌ درباره انتحار در قانون مجازات و سایر قوانین ایران پیش‌بینی نگردیده است و بدین ترتیب‌ نه تنها خودکشی و شروع و یا شرکت در آن جرم نیست بلکه معاونت و کمک در ارتکاب‌ آن هم بزه قانونی محسوب نمیگردد و با مطالعه که نسبت بقوانین جدید جزائی خارجی‌ بعمل آمد متأسفانه باید اقرار کرد که قانون مجازات ما از این حیث ناقص میباشد و با توجه‌ به تعداد خودکشیهائیکه اخیرا در این و بخصوص در تهران بوقوع میپیوندد و شاید اگر علل آن جستجو گردد مقدار کثیر آنها در اثر تلقین و معاونت اشخاص دیگری انجام‌ میگردد جا دارد که مقننین ما را با وضع مقررات خاص بمبارزه با این عمل ننگین وادار نماید بخصوص که افکار عمومی هم با توجه بسابقه مجازات انتحار در شرع اسلام برای‌ پذیرش آن آماده میباشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.