Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر متکامل

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

کلید واژه های ماشینی : تفسیر ، قرآن ، تفسیر متکامل ، بغی ، تفسیر قرآن ، القرآن ، احکام قتال مؤمنین مسلمان ، طائفه ، تعالی ، حکم

خلاصه ماشینی:

"باید دانست که رفتار پیغمبر(ص)در مورد مشاجرات میان‌ مسلمانان و در پی آن نزول آیه و اخبار مذکور،همچنین‌ عموم لفظ و عدم وجود مخصص معتبر،همه دلیلند بر شمول‌ حکم بر کلیه افراد عام،خواه پیغمبر و امام،خارج از دو طائفه‌ متنازع باشند و خواه خود از جمله احدی الطائفتین باشند، به هرصورت از صوری که قتال میان دو طائفه از مسلمانان‌ واقع شود،بر همه مسلمانان واجب کفایی است که حکم‌ مذکور درباره ایشان مجری سازند و در اینکه مأمور به،در امر«فاصلحوا»مسلمانند شکی نیست،اما در اینکه«طائفتان‌ من المؤمنین»شامل همه مسلمانان باشد نیز ظاهرا چنین‌ است. همچنین مسائل زیر مربوط به تفسیر این آیه مبارکه هستند: (1)آیا فقط به فرمان امام باید با طائفه باغی قتال کرد و بنابراین در جاهایی که دسترسی به امام یا نائب او ممکن‌ نیست و انتظار رسیدن فرمان امام باعث فوت این مصلحت‌ است،باید منتظر ماند؟هرگز؛زیرا هم مفهوم حکم عام است، هم امر در این مورد برای فور است،زیرا حفظ مصلحت به‌ صورت تراخی ناممکن است و هم قول معتنابهی به جواز ترک نیست و این مورد با مورد جنگ ابتدایی با کفار که امر امام را لازم دارد،فرق می‌کند. بنابر آنچه مشروحا گفته شد،مفهوم متبادر آیه چنین است: «هرگاه دو گروه از مسلمانان با هم کشت و کشتار کردند، ای مسلمانان میان ایشان اصلاح دهید،پس اگر یکی از آن دو گروه نپذیرفت و بر دیگری ظلم کرد،با آن که ظالم است جنگ‌ کنید تا از بیدادگری خود به فرمان خاوند و امر او باز گردد و توبه کند."

صفحه: از 22 تا 25