Skip to main content
فهرست مقالات

جهان امروز و ارتباطات

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ارتباطات ، اطلاعات ، رسانه‌ها ، جهان ، تلویزیون ، جهان ارتباطات ، عصر ارتباطات ، حیات ، جامعه ، آموزش

خلاصه ماشینی:

"، نام کشورها از ذهن می‌رفت، زیرا آموزش بر حافظه و انتزاع تکیه داشت(20)؛ حالا چنین نیست، فرزندان جدید رسانه‌ها نظیر تلویزیون، اینترنت و تازه‌ترین اعضاء این خانواده یعنی یویونت، می‌توانند سوریه را به خانه آورند؛ در گذشته زمانی که گفته می‌شد، اقیانوس کبیر چنین است و حیوانات آن چنانند، جوان می‌بایست، اقیانوسی در ذهن خود می‌ساخت و معمولا از داده‌های محیط پیرامون خود در این جهت سود می‌گرفت؛ به عنوان مثال، حوض خانه را در نظر می‌آورد و با بزرگ کردن، اقیانوس می‌ساخت، اما در واقع اقیانوس کبیر و حوض‌خانه‌ها، هیچ تشابهی با هم نداشت؛ حالا، اقیانوس و همه ساکنان آن خود به خانه‌های ما می‌آیند. ، نام کشورها از ذهن می‌رفت، زیرا آموزش بر حافظه و انتزاع تکیه داشت(20)؛ حالا چنین نیست، فرزندان جدید رسانه‌ها نظیر تلویزیون، اینترنت و تازه‌ترین اعضاء این خانواده یعنی یویونت، می‌توانند سوریه را به خانه آورند؛ در گذشته زمانی که گفته می‌شد، اقیانوس کبیر چنین است و حیوانات آن چنانند، جوان می‌بایست، اقیانوسی در ذهن خود می‌ساخت و معمولا از داده‌های محیط پیرامون خود در این جهت سود می‌گرفت؛ به عنوان مثال، حوض خانه را در نظر می‌آورد و با بزرگ کردن، اقیانوس می‌ساخت، اما در واقع اقیانوس کبیر و حوض‌خانه‌ها، هیچ تشابهی با هم نداشت؛ حالا، اقیانوس و همه ساکنان آن خود به خانه‌های ما می‌آیند."

صفحه: از 30 تا 37