Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 73 تا 92)

چکیده:

این پ‍ژوهش بر آن است که به بررسی تاثیر جهانی شدن در بازاندیشی تعاملات جنسیمیان جوانان دانش جوی ایرانی بپردازد. جامعه ی آماری پژوهش دربرگیرنده ی همه ی دانش جویان دانشگاه تهران، در سه پایه ی کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتریاست، که از میان آن ها 275 نفر، به عنوان نمونه ی پژوهش و به شیوه ی نمونه گیری خوشه یی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار گردآوریداده هاپرسش نامه است. فرضیه ی کلی پژوهش وجود رابطه یی معنادار میان جهانی شدن و بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان دانش جوی ایرانیاست، که برای پذیرش آن، چهار فرضیه ی فرعی فردی شدن تعاملات جنسی، پذیرش الگوهای تازه، سطح روابط جنسی، و داشتن تجربه های گوناگون دوستی با جنس مخالف مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش بر پایه ی ضریب همبستگی پیر سون نشان می دهد میان جهانی شدن (عمدتا رسانه های نمایشی) و تعاملات جنسیدانش جویان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

جهانی شدن ،الگو ،بازاندیشی ،دوستی ،تعاملات جنسی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.