Skip to main content
فهرست مقالات

از دیدن تا سرودن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عشق، اخلاق، شاعر، کلیات، شیراز، زیبائی، شعر، کلیات آثار سعدی، باد، عشق حقیقی

خلاصه ماشینی:

"سعدی در عشق‌های مجازی هم جانب پاکی را فرو نمی‌گذاشته است و این گونه از عشق را چنان می‌باخته است که او را به کمال عشق حقیقی نزدیکتر کند: گویند نظر به روی خوبان عیب است، نه این نظر که ما را است چشم چپ خویشتن برآرم تا دیده نیبندت بجز راست جماعتی که ندانند خط روحانی تفاوتی که میان دواب و انسان است گمان برند که در باغ حسن سعدی را نظر به سیب ز نخدان و نار پستان است و ما ابرء نفسی و ما ازکیها که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است سعدی تأثیر عشق‌های مجازی را با تأثیر عشق حقیقی در جان آدمیزاد همآهنگ می‌بیند و خاصیت هر دو را کندگی از خود و غیر معشوق و استغراق در معشوق می‌داند: تو را عشق همچون خودی ز آب و گل رباید همی صبر و آرام دل چو عشقی که بنیاد او بر هو است چنین فتنه‌انگیز و فرمانروا است عجب داری از سالکان طریق که باشند در بحر معنی غریق؟ به یاد حق از خلق بگریخته چنان مست ساقی، که می‌ریخته چنان فتنه بر حسن صورت نگار که با حسن صورت ندارند کار سعدی حتی هوس را هم در بالش عشق در جان آدمی کارساز می‌یابد و آن را به بادی که آتش عشق را تیزتر خواهد کرد مانند می‌کند: چه نغز آمد این نکته در سند باد که عشق آتش است و هو تند باد به باد آتش تیز برتر شود پلنگ از زدن کینه ورتر شود حتی چنین می‌نماید که زناشوئی را حل معمای دل می‌انگارد و خرسند کردن غریزه جنسی را کاری در راستای عشق به شمار می‌آورد هر چند خرده‌بین در جستجو بهانه ست و نه ناکام ماندن این غریزه را روا می‌داند و نه کامروا کردن آن را می‌گوارد: عزب را نکوهش کند خرده‌بین که می‌رنجد از خفت و خیزش زمین گر زن کند گوید:از دست دل به گردن در افتاد چون خر به گل سعدی در طی بعضی حکایت‌های گلستان، صحنه‌هائی از ماجراهای عشقی خویش را چنان تصویر می‌کند که بناگزیر باور می‌کنیم که وی برای همآغوشی حرمتی درخور تأمل قائل بوده است اما با امعان نظر در سروده‌های او در می‌یابیم که وی در عشق‌های مجازی هم تعالی طلب بوده و در این گونه از عشق به چشم نردبانی که سرانجام صعود بر بام بلند عشق حقیقی را میسر خواهد ساخت می‌نگریسته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.