Skip to main content

چشم انداز مدیریت صنعتی

این نشریه از تاریخ 1390/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
مدیریت
ناشر
دانشگاه شهید بهشتی
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
6182-6629
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
تلفن
29903136(021)
دورنگار
22431644(021)
آدرس اینترنتی
http://jimp.sbu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول
دکتر بهروز دری
سر دبیر
دکتر مصطفی زندیه
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر مسعود ربیعه
ویراستار فارسی
الهه اصلانی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jimpsbu@yahoo.com
آدرس
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر نشریات چشم انداز مدیریت، کدپستی:1983963113
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/07/21