Skip to main content

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی

این نشریه از تاریخ 1380/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
هنرهای زیبا
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2228-6020
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
تلفن
66415282(021)
دورنگار
66415282(021)
آدرس اینترنتی
https://jfaup.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی عزیزی
سر دبیر
دکتر اسفندیار زبردست
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
نسرین نوری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
fineartj@ut.ac.ir
آدرس
نشانی دفتر: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- خیابان قدس- نرسیده به بزرگمهر- ساختمان شماره ی 3 پردیس هنرهای زیبا- طبقه سوم- دفتر نشریات
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/01