Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
روان‌شناسی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
p-ISSN
2383-0328
e-ISSN
2383-2304
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آدرس اینترنتی
https://qpr.ctb.iau.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/05