Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1384/05/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه الف (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه بین المللی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه بین المللی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه بین المللی (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
پژوهش زبانهای خارجی
p-ISSN
2588-4131
e-ISSN
2588-7092
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
تلفن
8025009(021)
دورنگار
8004182(021)
آدرس اینترنتی
https://jor.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
مدیر مسئول
علیرضا ولی پور
سر دبیر
دکتر ایلمیرا دادور
مدیر داخلی
دکتر زهرا محمدی
پست الکترونیک
pajuhesh@ut.ac.ir
آدرس
تهران، بزرگراه جلال آل احمد پل نصردانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
محل نشر
تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/04/17