Skip to main content

پژوهش ادبیات معاصر جهان

این نشریه از تاریخ 1384/05/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
پژوهش زبانهای خارجی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2588-4131
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
تلفن
8025009(021)
دورنگار
8004182(021)
آدرس اینترنتی
https://jor.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
مدیر مسئول
دکتر مریم حق روستا
سر دبیر
دکتر ایلمیرا دادور
هیئت تحریریه
دکتر توماس ف. برتونیو، دکتر علی بهداد، دکتر جهانگیر حبیب الله ویچ دری، دکتر کریستین راگه، دکتر کریستف بالایی، دکتر پیتر هیوم، دکتر فرانکو پرلی، دکتر نسرین دخت خطاط، دکتر حسن فروغی، دکتر ژاله کهنمویی پور، دکتر شهناز شاهین، دکتر مرضیه یحیی پور، دکتر محمود مدبری، دکتر ایلمیرا دادور، دکتر الله شکر اسداللهی تجرق.
مدیر اجرایی
پروین عزیز زاده
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
غلامحسین مراقبی
ویراستار انگلیسی
دکتر زهره رامین
پست الکترونیک
pajuhesh@ut.ac.ir
آدرس
تهران، بزرگراه جلال آل احمد پل نصردانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/04/17