Skip to main content

نظریه های اقتصاد مالی

این نشریه از تاریخ 1394/11/06 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
اقتصاد
ناشر
مرکز آموزش عالی رجاء
عنوان قبلی
نظریه های نوین اقتصادی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
5724-2476
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
336771(028)
دورنگار
3677105(028)
آدرس اینترنتی
http://mthec.raja.ac.ir
صاحب امتیاز
مؤسسه آموزش عالی رجاء
مدیر مسئول
جهانگیر بیابانی
سر دبیر
نادر مهرگان
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
رضا محسنی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
Mthec.Raja@gmail.com, Mthec@Raja.ac.ir
آدرس
قزوین، بلوار امام خمینی (ره)، جنب دانشگاه بین الملل، مؤسسه آموزش عالی رجاء
صندوق پستی
34141177
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/01/16