Skip to main content

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

این نشریه از تاریخ 1394/01/14 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
ناشر
دانشگاه ایلام
عنوان قبلی
p-ISSN
2538-4260
e-ISSN
2588-2694
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
تلفن
32240208(084)
آدرس اینترنتی
http://iued.ilam.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ایلام
مدیر مسئول
مهدی اکبرنژاد
سر دبیر
سهراب مروتی
هیئت تحریریه
عباس اقبالی، سید محمد راستگو فر، پرویز رستگار جزی، طاهر علیمحمدی،، شاهرخ محمدبیگی، مهدی اکبرنژاد، سهراب مروتی، جعفر نکونام
مدیر اجرایی
امین ذوالفقاری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
iued@ilam.ac.ir
آدرس
ايلام ، بلوار پژوهش، دانشگاه ايلام، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دفتر مجله آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/07/15