Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1389/04/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ج (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Style and analysis of persian poetry and prose text
p-ISSN
2717-3046
e-ISSN
2717-3054
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
22065569(021)
دورنگار
66494085(021)
آدرس اینترنتی
http://www.bahareadab.com
صاحب امتیاز
دکتر امید مجد
مدیر مسئول
دکتر امید مجد
سر دبیر
پروفسور فاطمه مدرسی
هیئت تحریریه
پروفسور منوچهر اکبری؛ پروفسور جلال خالقی مطلق؛ پروفسور محمود فضیلت؛ پروفسور عبدالرضا سیف؛ پروفسور احمد تمیم داری؛ دکتر بهناز پیامنی؛ دکتر فریده داودی مقدّم؛ پروفسور حکیمه دبیران
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
info@bahareadab.com
آدرس
تهران
صندوق پستی
14665-1558
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/06/22