Skip to main content

سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

این نشریه از تاریخ 1389/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
عنوان قبلی
p-ISSN
2008-2789
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
22065569(021)
دورنگار
66494085(021)
آدرس اینترنتی
http://www.bahareadab.com
صاحب امتیاز
دکتر امید مجد
مدیر مسئول
امید مجد
سر دبیر
فاطمه مدرسی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
info@bahareadab.com
آدرس
تهران
صندوق پستی
14665-1558
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/06/22