Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1394/04/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
میان رشته ای
ناشر
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عنوان انگلیسی
Iranian Society for Training and Development
p-ISSN
3277-2423
e-ISSN
2476-6488
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
81032228(021)
دورنگار
81032228(021)
آدرس اینترنتی
http://istd.saminatech.ir
صاحب امتیاز
انجمن علمی اموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مدیر مسئول
دکتر اباصلت خراسانی
سر دبیر
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
هیئت تحریریه
دکتر سید حسین ابطحی؛ دکتر محمد حسن پرداختچي؛ دکتر علی تقی پور ظهیر؛ دکتر کورش فتحی واجارگاه؛ دکتر آرین قلی‌پور؛ دکتر خدایار ابیلی؛ دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ دکتر اباصلت خراسانی؛ دکتر بهروز قلیچ لی
مدیر داخلی
حمیده بافنده
پست الکترونیک
istd.journal@gmail.com
آدرس
تهران، خيابان كريم خان زند، نبش خيابان دكتر عضدي (آبان شمالي) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، واحد 220، انجمن علمي آموزش و توسعه منابع
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/09/17