Skip to main content

هنر و مردم

دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
عنوان قبلی
قطع
کتابی
دوره انتشار
ماهنامه
وابسته به
وزارت فرهنگ و هنر
تلفن
09121050292 (021)
صاحب امتیاز
حمیدرضا نوروزی طلب
مدیر مسئول
حمیدرضا نوروزی طلب
سر دبیر
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا، گروه تجسمي
صندوق پستی
تهران، 8558-14155
تاریخ ثبت در پایگاه
1387/06/16
وضعیت انتشار
توقف انتشار