Skip to main content
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
عنوان قبلی
قطع
وزیری
دوره انتشار
ماهنامه
وابسته به
وزارت فرهنگ و هنر
تلفن
09121050292
صاحب امتیاز
حمیدرضا نوروزی طلب
مدیر مسئول
حمیدرضا نوروزی طلب
سر دبیر
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا، گروه تجسمي
صندوق پستی
تهران، 8558-14155
تاریخ ثبت در پایگاه
1387/06/16
وضعیت انتشار
توقف انتشار