Skip to main content
دسته بندی موضوعی
ادیان، مذاهب و عرفان
ناشر
پژوهشکده حج و زیارت
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Pilgrimage culture
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
پژوهشکده حج و زیارت
تلفن
37186205(025)
دورنگار
37186(025)
آدرس اینترنتی
http://farhangziarat.hzrc.ac.ir
صاحب امتیاز
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
مدیر مسئول
سیدعلی قاضی عسکر
سر دبیر
محمدباقر پورامینی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
عبدالرحیم اباذری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
قم، خیابان سمیه، بین کوچه ۲۶ و ۲۸، پژوهشکده حج و زیارت
تاریخ ثبت در پایگاه
1399/06/30