Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1400/06/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
روان‌شناسی
ناشر
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
p-ISSN
2588-6657
e-ISSN
2476-2962
قطع
وزیری
دوره انتشار
دو ماهنامه
وابسته به
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تلفن
09338759450
آدرس اینترنتی
http://shenakht.muk.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
صاحب امتیاز
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مدیر مسئول
دکتر خالد رحمانی
سر دبیر
دکتر آزاد معروفی
هیئت تحریریه
دکتر حسین اسکندری؛ دکتر مدبر آراسته؛ دکتر شاهرخ امیری عزیز آباد؛ دکتر حبیب اله خزایی؛ دکتر فرزین رضاعی؛ دکتر مهدی زمستانی؛ دکتر محمد سلگی؛ دکتر نرگس شمس علی زاده؛ دکتر حسن عشایری؛ دکتر علیرضا فرنام؛ دکتر مرضیه مقدم؛ دکتر آزاد همتی؛ دکتر ناصر یوسفی
مدیر اجرایی
دکتر کاوه قادری بگه جان
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
محمد سلیمانی
ویراستار انگلیسی
دکتر یدالله زارع زاده
پست الکترونیک
shenakht@muk.ac.ir
آدرس
استان کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی، دفتر مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، کدپستی: ۱۳۴۴۶ـ۶۶۱۷۷
تاریخ ثبت در پایگاه
1400/11/11