Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
p-ISSN
2008-0875
e-ISSN
2383-1138
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
88971717،88973295(021)
دورنگار
88971717(021)
آدرس اینترنتی
https://jbiaban.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
مدیر مسئول
پروفسور محمد جعفري
سر دبیر
پروفسور داريوش مظاهري
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
اميررضا كشتكار
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
journals@ut.ac.ir
آدرس
تهران، خیابان قدس، نبش کوچه شاهد، پلاک 37، طبقه چهارم
تاریخ ثبت در پایگاه
1389/07/19
وضعیت انتشار
توقف انتشار