Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1389/07/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حقوق
ناشر
دانشگاه سمنان
عنوان قبلی
دانشکده علوم انسانی
p-ISSN
2008-7012
e-ISSN
2717-0330
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه سمنان
تلفن
33354086(023)
آدرس اینترنتی
https://feqh.semnan.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول
دکتر عظیم حمزئیان
سر دبیر
دکتر حمید مسجد سرایی
هیئت تحریریه
دکتر محمد ابوعطا؛ دکتر جلیل امیدی؛ دکتر علی اکبر ایزدی فرد؛ دکتر احمد باقری؛ دکتر مصطفی جباری؛ دکتر حمید مسجد سرایی؛ دکتر حسین مهرپور
مدیر داخلی
مهندس علی برهانی
ویراستار انگلیسی
دکتر جعفر سلمان زاده
پست الکترونیک
fegh88@gmail.com
آدرس
سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی
محل نشر
سمنان
تاریخ ثبت در پایگاه
1389/10/08