Skip to main content
آدرس :
سمنان - میدان دانشگاه - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان
تلفن :
023-33654128
درباره ناشر
دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع و مادر استان متولی نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان می باشد.از زمانی که اولین مرکز آموزش عالی در شهر سمنان فعالیت خود را آغاز کرد، بیش از 40 سال می‌گذرد. «مدرسه عالی تکنولوژی سمنان» به عنوان اولین مرکز آموزش عالی در سال 1353 در سمنان بنا شد. این مرکز آموزشی عالی به صورت هیات امنایی، با زیر بنایی بالغ بر 5000 متر مربع در 7 رشته کاردانی با 580 دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این مرکز به همین صورت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که تصمیم به گسترش فعالیت‌های این مدرسه عالی گرفته شد. در همین راستا این مرکز در دو رشته کارشناسی الکترونیک و عمران دانشجو پذیرفت و با توسعه نسبی در سال 1367به «مجتمع آموزش عالی سمنان» تبدیل شد و نهایتاً سال 1372 سالی بود که این مجتمع با گسترش ملموس و چشمگیر فعالیت‌های خود از جمله افتتاح دانشکده‌های مهندسی، تربیت دبیر و دامپزشکی به «دانشگاه سمنان» ارتقاء یافت.
آدرس اینترنتی
http://semnan.ac.ir/
پست الکترونیک
president@semnan.ac.ir

دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

 • آخرین شماره :
  زمستان 1388 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه سمنان

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه سمنان

مطالعات زبانی بلاغی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه سمنان

دراسات فی اللغة العربیة و آدابها

 • آخرین شماره :
  الربيع و الصيف 1401 - العدد 35
 • وابسته به :
  جامعة سمنان

روان شناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1401 - شماره 54
 • وابسته به :
  دانشگاه سمنان

Cognition and Education

 • آخرین شماره :
  2014، Volume 1 - Number 2
 • وابسته به :
  Semnan University

هنرهای کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار 1402 - شماره 17