Skip to main content

337 عنوان


پارسه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز

پاژ

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 42
 • وابسته به :
  موسسه فرهنگی - هنری خرد سرای فرودسی

پاسخ

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 22
 • وابسته به :
  مركز مطالعات و پاسخ‎گویی به شبهات

پاسدار اسلام

 • آخرین شماره :
  تیر و مرداد 1400 - شماره 471 و 472
 • وابسته به :
  دفتر تبلیغات اسلامی

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه امام حسین(ع)

پانزده خرداد

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 56
 • وابسته به :
  مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پدافند الکترونیکی و سایبری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400، دوره نهم - شماره 2

پدافند غیر عامل

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 46

پدافند غیر عامل و امنیت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399، سال هشتم - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشکده علوم و فنون فارابی

پرتو خرد

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 20
 • وابسته به :
  انجمن علمی پژوهشی فلسفه

پرتو خرد (جامعه المصطفی العالمیه)

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 19
 • وابسته به :
  جامعه المصطفی العالمیه

پرتو وحی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 11

پردازش و مدیریت اطلاعات

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400 - شماره 105
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران (ایرانداک)

پروین

 • آخرین شماره :
  اردیبهشت 1383 - شماره 13

پزشکی قانونی ایران

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 99
 • وابسته به :
  سازمان پزشکی قانونی کشور

پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1393 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

پژوهش اجتماعی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 51

پژوهش ادبیات معاصر جهان

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400- شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه قم

پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1389 - شماره 5
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

پژوهش حقوق خصوصی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399- شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حقوق عمومی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 69
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حقوق کیفری

 • آخرین شماره :
  بهار 1400- شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حقوقی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1390 - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه قم

پژوهش در آموزش تاریخ

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399- شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش زیست شناسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 6
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش شیمی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 9
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در برنامه ریزی درسی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 68
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

پژوهش در تاریخ

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 30
 • وابسته به :
  انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهش در تربیت معلم

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400- شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399- شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399، سال چهارم -شماره 4(جلد دوم)

پژوهش در دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پژوهش در رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)

پژوهش در سلامت روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی تهران

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء اول)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه تاکستان

پژوهش در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، سال هشتم - شماره 10
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشگاه جامع امام حسین(ع)

پژوهش‌ در مهندسی نگهداشت دفاعی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

پژوهش در نظام های آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش در ورزش تربیتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400- شماره 23
 • وابسته به :
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پژوهش در هنر و علوم انسانی

 • آخرین شماره :
  اردیبهشت 1400 - شماره 42 (جلد دوم)

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور