Skip to main content
Article List

ابوزید علوی و کتاب او در رد امامیه

Writer:

(5 page(s) - From 125 to 129)

Automated keywords : ابن قبه ، ابو زید علوی ، نام کتاب ابو زید علوی ، امامی ، زیدیه ، امامیه ، کتاب ، ابن قبه متکلم چیره‌دست امامی ، متکلم نام‌دار امامی مذهب ری ، ابو جعفر محمد بن عبد

خلاصه ماشینی:

"ابن بابویه صدوق در کتاب ارزشمند کمال الدین و در پاسخ به شبهات زیدیه، تقریبا تمامی متن کتاب ابن قبه، متکلم نامدار امامی مذهب ری در قرنهای سوم و چهارم ه ق را که در پاسخ به شبهات متکلمی زیدی، به نام ابو زید علوی در باب مسئله امامت و از جمله امام مهدی(ع)نگاشته بود، نقل کرده است(ص 94 به بعد). 352 ق)، دانشمند بزرگ زیدی ایران که منشأ برخی تحولات در زیدیه طبرستان بوده و از جمله استاد دو برادر هارونی یعنی ابو الحسین و ابو طالب هارونی(هر دو از امامان زیدیه شمال ایران و صاحب آثار برجسته در فقه و حدیث و اصول و کلام که فقه مؤیدی منسوب به ابو الحسن در شمال ایران تا دوره صفوی طرفدار داشته)، بوده است، شاگرد این ابو زید نیز بوده است. ابن قبه بخشهایی از کتاب الاشهاد را در ردیه خویش آورده است و از همین قطعات می‌توان با آراء و اندیشه‌های ابو زید علوی که متکلم و دانشمندی زیدی مذهب در قرن سوم قمری است، آشنا شد."


You should become a Enter to be able to see articles." class='alert-link'>Membership)