Skip to main content
Address :
استان مرکزی- شهر نراق-بلوار امام خمینی
Tel :
086-44624504
About publisher
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در سال 1367 به کمک خیر نیکوکار آقای حاج عباس معصومی با دو رشته حقوق و مدیریت آغاز به کار نمود و با همت و تلاش بی وقفه مسئولین و مدیران دلسوز دانشگاه به رشد و توسعه کمی و کیفی و همچنین شهرت و اعتبار علمی وفرهنگی در سطح استان مرکزی و حتی در سطح ملی دست یافته است وهم اکنون با بیش از 25 سال تجربه در زمینه آموزشی و پژوهشی دارای توانمندیها و امکانات منحصر به فردی می باشد.
Web address
http://www.iau-naragh.ac.ir/
Email

پژوهش های مدیریت راهبردی

  • Latest issue :
    پاییز 1401 - شماره 86
  • Company :
    دانشگاه آزاد اسلامی